Huvudsyftet med webbplatsen är att tillhandahålla korrekta, objektiva och aktuella fakta om vacciner och vaccination. Den ger även en översikt över mekanismerna på plats i Europeiska unionen (EU) för att säkerställa att tillgängliga vacciner uppfyller de högsta standarderna för säkerhet och ändamålsenlighet. Läs mer.

Humant papillomvirus

Infektion med humant papillomvirus (HPV) är en virusinfektion som huvudsakligen överförs sexuellt genom direkt kontakt...

Influensa

Influensa är en smittsam luftvägssjukdom som orsakas av en infektion med ett influensavirus. I Europa förekommer influensa...

Kikhosta

Kikhosta är en mycket smittsam sjukdom i lungor och luftvägar som orsakas av bakterier. Den ger kraftig och långvarig hosta.

Denna video finns på 24 EU-språk. Aktivera undertextning på ditt språk.

Så fungerar vaccin

Alla virus och bakterier framkallar en unik reaktion i immunförsvaret och av den särskilda uppsättning celler i blodet som ingår i immunförsvaret.

När ska man vaccinera?

Vacciner skyddar människor under olika skeden i livet. Vacciner rekommenderas vid olika åldrar...