Så fungerar vaccin

Alla virus och bakterier framkallar en unik reaktion i immunförsvaret och av den särskilda uppsättning celler i blodet, benmärgen och hela kroppen som ingår i immunförsvaret. Cellerna är bland annat s.k. T‑celler och B‑celler.

Ett vaccin stimulerar kroppens immunsvar och får kroppen att ”minnas” en särskild sjukdom utan att orsaka den.

Vacciner innehåller en mycket försvagad eller inaktiverad (avdödad) form av ett virus eller en bakterie som vanligtvis orsakar en sjukdom, eller så innehåller de en liten del av viruset eller bakterien. Detta är ett så kallat antigen.

När en person får vaccinet uppfattar immunsystemet antigenet som ”främmande” för kroppen. Immuncellerna tränas att döda och bilda antikroppar mot det sjukdomsframkallande ämnet. Antikroppar är särskilda proteiner som hjälper till att döda smittämnet.

Om personen senare kommer i kontakt med viruset eller bakterien som orsakar sjukdom kommer immunsystemet att ”minnas” viruset eller bakterien. Det kan då snabbt producera rätt antikroppar och aktivera rätt immunceller för att döda viruset eller bakterien och därmed skydda personen från sjukdomen.

Immuniteten kvarstår vanligen i åratal och ibland för hela livet. Hur länge den kvarstår beror på sjukdomen och på vaccinet.

   How vaccines work
   1. Antigen 2. Antikroppar 3. Immunsvar

    

   Immunitet genom vaccination skyddar inte bara den som blivit immun utan skyddar också ovaccinerade personer i samhället, t.ex. spädbarn som är för unga att få vaccin. Denna s.k. flockimmunitet kan bara fungera om tillräckligt många människor vaccineras.

   En person som blir immun genom att få sjukdomen kan däremot utsätta andra ovaccinerade personer för sjukdomen. Personen riskerar också att drabbas av komplikationer.

    Vaccinets beståndsdelar

    Förutom ett eller flera antigener har ett vaccin andra beståndsdelar. Dessa inbegriper följande...

    Page last updated 13 mar 2020