Obligatorisk eller rekommenderad vaccinering

Varje EU/EES-land genomför sitt eget vaccinationsprogram. De flesta EU/EES-länder erbjuder vaccinering på frivillig basis. I 12 EU/EES-länder är det obligatoriskt att vaccinera barn mot vissa sjukdomar, men vilka vaccin som är obligatoriska varierar mellan dessa länder.

EU/EES-länderna har nått en hög vaccinationstäckning genom både frivillig och obligatorisk vaccinering.

Det är upp till varje EU/EES-land att besluta om huruvida vaccineringen ska vara frivillig eller obligatorisk i landet. För att fatta detta beslut tar varje lands regering hänsyn till det nationella vårdsystemet, hur rättssystemets ser ut och landets kulturella förutsättningar.

Information om vilka länder som har obligatorisk vaccinering hittar du i vårt vaccinationsschema, Vaccine Scheduler.

Vaccinationsscheman i EU/EES

Varje EU-/EES-land ansvarar för sin egen nationella folkhälsopolitik, inklusive...

Komplettering av vaccinationer och påfyllnadsdoser

Vissa kan ha missat en vaccination eller inte fått det rekommenderade antalet doser.

När bör vaccination undvikas?

Ett vaccin kan vara kontraindicerat för vissa personer, vilket innebär att de inte bör få det.

Page last updated 13 mar 2020