Mässlingsituationen i EU

Nedan finns de senaste uppgifterna om mässlingsutbrott i EU:s medlemsstater. Uppgifterna bygger på information som lämnats och kontrollerats av medlemsstaterna genom ECDC:s system för sjukdomsövervakning.

I ECDC:s övervakningsatlas för smittsamma sjukdomar finns också uppgifter om andra sjukdomar som kan förebyggas med vaccin, t.ex. difteri, kikhosta och röda hund. Den ger möjlighet att filtrera information med hjälp av kriterier som sjukdom och tidsperiod.

Page last updated 13 mar 2020