Fakta om vacciner

Vaccines are used worldwide as a highly effective way to protect people from contracting infectious diseases. They also help to prevent the spread of diseases in the community. Vaccines work by ‘teaching’ a person's immune system (the body’s natural defences) to defend itself against a specific disease. They mainly target diseases caused by viruses or bacteria.

The first vaccine was developed in the 18th century in the United Kingdom. It was a vaccine against smallpox, a deadly disease. Smallpox is now eradicated worldwide in humans thanks to vaccination. The last known naturally occurring case was recorded in 1977 in Somalia. 

Nowadays, there are vaccines for many diseases. Research is ongoing to develop vaccines against more diseases.

Researchers across the world are seeking to develop a vaccine to protect against novel coronavirus disease (COVID-19). A vaccine was developed against Ebola virus disease and research is underway on vaccines to protect against human immunodeficiency virus (HIV).

This video is available in 24 EU languages. Turn on subtitles in your language.
doctor with a vaccine
© iStock

Säkerhet, kvalitet och standarder

Innan ett nytt vaccin kan användas måste det genomgå noggranna tester. För att vaccinet ska godkännas för användning i Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) måste resultaten av dessa tester ha utvärderats vetenskapligt i syfte att säkerställa vaccinets kvalitet, säkerhet och effekt.

Denna utvärdering behöver visa att vaccinets fördelar när det gäller att skydda människor mot sjukdomar är betydligt större än eventuella risker. De vetenskapliga experterna som utvärderar vacciner är mycket noga med att ta hänsyn till fördelarna och de eventuella riskerna, framför allt eftersom vacciner ges till friska personer.

Endast om detta krav är uppfyllt och efter godkännande kan ett vaccin marknadsföras och användas för att skydda människor. Eventuella biverkningar och brist på effekt övervakas kontinuerligt för att dess säkerhet och effekt ska garanteras.

Som med andra läkemedel kan vissa personer få biverkningar av ett vaccin, men dessa är i regel lindriga och kortvariga. Bland annat kan man få lätt feber eller smärta eller rodnad vid injektionsstället. Allvarliga biverkningar är mycket sällsynta.

Fördelar med vaccinering

Vacciner förebygger sjukdomar som annars skulle kunna orsaka allvarliga hälsoproblem, permanent funktionsnedsättning eller i vissa fall leda till döden.

Godkännande av vacciner i Europeiska unionen

Innan ett vaccin kan godkännas i EU måste det testas noggrant av den...

Övervakning av vacciners säkerhet och rapportering av biverkningar

När ett vaccin godkänts för användning övervakar de nationella myndigheterna i EU-/EES-länderna och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) kontinuerligt biverkningarna hos personer som har fått vaccinet.

Effektiviteten hos vacciner

Ett vaccins förmåga att förebygga en särskild sjukdom avgör hur effektivt det är.

Så fungerar vaccin

Alla virus och bakterier framkallar en unik reaktion i immunförsvaret och av den särskilda uppsättning celler i blodet som ingår i immunförsvaret.

Beslut om vacciner som ska används i olika europeiska länder

De enskilda europeiska länderna beslutar om vilka vacciner som ska ingå i deras nationella vaccinationsprogram och finansieras av deras nationella hälso- och sjukvårdssystem.

Page last updated 13 mar 2020