Odobritev cepiv v Evropski uniji

Preden se cepivo lahko odobri v EU, mora najprej prestati zelo zahtevna preskušanja razvijalca cepiva in nato še znanstveno vrednotenje regulativnih organov. V to so vključeni Evropska agencija za zdravila in drugi regulatorji v državah članicah EU in EGP.

Preskušanje zajema preverjanje kakovosti cepiva:

 • njegovo čistost;
 • njegove sestavine, vključno z neaktivnimi sestavinami ali pomožnimi snovmi;
 • način proizvodnje.

Razvijalec cepiva nato preskusi njegove učinke. To zajema preskuse v laboratorijih in testiranje na živalih.

Temu sledi program kliničnega preskušanja na ljudeh. Razvijalec cepiva preskuša cepivo v treh fazah kliničnih preskušanj, v vsaki fazi z večjim številom ljudi. Ta program mora slediti strogim standardom, postopkom in protokolom, ki so jih določili regulativni organi.

To lahko traja približno deset let od začetne zasnove do odobritve, vendar se lahko zgodi tudi hitreje v izrednih razmerah na področju javnega zdravja. Tako so bila na primer cepiva proti covidu-19 razvita v skladu z  enakimi zakonskimi zahtevami glede kakovosti, varnosti in učinkovitosti, kot veljajo za druga cepiva. Vendar je bil razvoj veliko hitrejši zaradi znatnih skupnih prizadevanj in naložb kot odziv na pandemijo. Izhajal je tudi iz več desetletnih raziskav o novih tehnologijah cepiv, kot so cepiva na osnovi mRNK.

approval first phase illustration 2

20 – 100 zdravih prostovoljcev

Kaj se preverja:

 • Ali cepivo deluje?
 • Ali obstajajo resni neželeni učinki?
 • Ali je cepivo varno?
approval second phase illustration 2

Več sto prostovoljcev

Kaj se preverja:

 • Kateri so najpogostejši kratkotrajni neželeni učinki?
 • Kakšen je optimalni odmerek?
 • Kako se imunski sistemi udeležencev odzivajo na cepivo?
approval third phase illustration 2

Na tisoče prostovoljcev

Kaj se preverja:

 • Ali je cepivo učinkovito?
 • Kateri so najpogostejši neželeni učinki?
 • Ali je cepivo varno?

Ob koncu programa preskušanja razvijalec cepiva predloži rezultate regulativnim organom za zdravila v Evropi kot del vloge za pridobitev dovoljenja za promet.

Regulativni organi lahko cepivo odobrijo le, če je iz znanstvene ocene rezultatov preskusov razvidno, da so njegove koristi večje od z njim povezanih tveganj.

Regulativni organi za zdravila lahko izvajajo inšpekcijske preglede, s katerimi zagotovijo, da so informacije, ki jih zagotavlja razvijalec cepiva, zanesljive. Izvajajo lahko tudi preskuse, s katerimi zagotovijo, da so serije cepiv, ki se sprostijo na trg, pričakovane kakovosti in da so bile ustrezno proizvedene. Podjetja morajo na vsaki seriji cepiva, ki se sprosti na trg EU, izvesti zelo zahtevne preskuse, za katere so organi vnaprej določili merila sprejemljivosti.

Povezana vsebina

Videoposnetek je na voljo v 24 jezikih EU. Vklopite podnapise v svojem jeziku.

Koristi cepljenja

Cepljenje preprečuje bolezni, ki bi sicer lahko povzročile zdravstvene težave, invalidnost ali smrt. Številne bolezni so zaradi cepljenja zdaj redke.

Učinkovitost cepiv

Odobrena cepiva so učinkovita pri preprečevanju bolezni, resnih simptomov in zmanjševanju prenosa.

Page last updated 13 Mar 2020