Dejstva o cepivih

Vaccines are used worldwide as a highly effective way to protect people from contracting infectious diseases. They also help to prevent the spread of diseases in the community. Vaccines work by ‘teaching’ a person's immune system (the body’s natural defences) to defend itself against a specific disease. They mainly target diseases caused by viruses or bacteria.

The first vaccine was developed in the 18th century in the United Kingdom. It was a vaccine against smallpox, a deadly disease. Smallpox is now eradicated worldwide in humans thanks to vaccination. The last known naturally occurring case was recorded in 1977 in Somalia. 

Nowadays, there are vaccines for many diseases. Research is ongoing to develop vaccines against more diseases.

Researchers across the world are seeking to develop a vaccine to protect against novel coronavirus disease (COVID-19). A vaccine was developed against Ebola virus disease and research is underway on vaccines to protect against human immunodeficiency virus (HIV).

This video is available in 24 EU languages. Turn on subtitles in your language.
doctor with a vaccine
© iStock

Varnost, kakovost in standardi

Preden se novo cepivo lahko začne uporabljati, mora prestati zelo zahtevna preizkušanja. Za uporabo v Evropski uniji (EU) in Evropskem gospodarskem prostoru (EGP) se cepivo lahko odobri samo na podlagi znanstvene ocene rezultatov teh preizkušanj, kar jamči za njegovo kakovost, varnost in učinkovitost.

Ta ocena mora pokazati, da so koristi cepiva pri zaščiti ljudi pred boleznimi mnogo večje od morebitnih tveganj, povezanih z njim. Znanstveni strokovnjaki, ki ocenjujejo cepiva, vselej zelo skrbno pretehtajo koristi in morebitna tveganja cepiv, zlasti zaradi tega, ker se uporabljajo pri zdravih ljudeh.

Šele potem, ko je cepivo odobreno, se ga lahko začne proizvajati, tržiti in uporabljati za zaščito ljudi. Cepiva so neprestano pod skrbnim nadzorom, da se ohrani njihova varnost in učinkovitost.

Kot to velja za katero koli zdravilo, se lahko pri nekaterih ljudeh pojavijo neželeni učinki cepljenja, vendar so ti običajno blagi in kratkotrajni. Vključujejo blago povišanje telesne temperature ali bolečino in pordelost na mestu injiciranja. Resni neželeni učinki so zelo redki.

Koristi cepljenja

Cepljenje preprečuje bolezni, ki bi sicer lahko povzročile resne zdravstvene težave, trajno invalidnost ali celo smrt.

Odobritev cepiv v Evropski uniji

Preden se cepivo lahko odobri v EU, mora prestati zelo zahtevna preskušanja razvijalca cepiva...

Spremljanje varnosti cepiva in poročanje o neželenih učinkih

Ko je cepivo odobreno za uporabo, nacionalni organi EU/EGP in Evropska agencija za zdravila (EMA) stalno spremljajo neželene učinke pri ljudeh, ki so bili cepljeni.

Učinkovitost cepiv

Učinkovitost cepiva je odvisna od njegove zmožnosti, da prepreči določeno bolezen.

Kako cepiva delujejo

Vsak virus ali bakterija sproži enkraten odziv imunskega sistema, pri čemer igrajo pomembno vlogo posebne skupine celic v krvi...

Odločanje o cepivih, ki se uporabljajo v različnih evropskih državah

Vsaka evropska država sama odloča, katera cepiva bodo vključena v njen nacionalni program cepljenja in financirana iz nacionalnega zdravstvenega sistema.

Page last updated 13 Mar 2020