Dejstva o cepivih

Cepiva se uporabljajo po vsem svetu kot zelo učinkovita metoda za zaščito ljudi pred okužbo z nalezljivimi boleznimi. Hkrati pa pripomorejo k preprečevanju širjenja bolezni v skupnosti. Cepiva delujejo tako, da imunski sistem (naravni obrambni mehanizem telesa) „naučijo“, kako naj se brani pred določeno boleznijo. V glavnem se uporabljajo za zaščito pred boleznimi, ki jih povzročajo virusi ali bakterije.

Prvo cepivo  so razvili  v 18. stoletju v Združenem kraljestvu. Namenjeno je bilo cepljenju proti črnim kozam, za katere je bila značilna visoka smrtnost. Zahvaljujoč cepljenju so črne koze pri ljudeh danes izkoreninjene po celem svetu. Zadnja znana naravna epidemija črnih koz je bila zabeležena v Somaliji leta 1977.

Danes imamo na voljo cepiva za številne bolezni, raziskave za razvoj novih cepiv proti mnogim drugim boleznim pa še potekajo. Nedavno je bilo razvito cepivo proti virusu ebole, v teku pa je tudi razvoj cepiva proti okužbi z virusom humane imunske pomanjkljivosti (HIV).

Videoposnetek je na voljo v 24 jezikih EU. Vklopite podnapise v svojem jeziku.

Varnost, kakovost in standardi

Preden se novo cepivo lahko začne uporabljati, mora prestati zelo zahtevna preizkušanja. Za uporabo v Evropski uniji (EU) in Evropskem gospodarskem prostoru (EGP) se cepivo lahko odobri samo na podlagi znanstvene ocene rezultatov teh preizkušanj, kar jamči za njegovo kakovost, varnost in učinkovitost.

Ta ocena mora pokazati, da so koristi cepiva pri zaščiti ljudi pred boleznimi mnogo večje od morebitnih tveganj, povezanih z njim. Znanstveni strokovnjaki, ki ocenjujejo cepiva, vselej zelo skrbno pretehtajo koristi in morebitna tveganja cepiv, zlasti zaradi tega, ker se uporabljajo pri zdravih ljudeh.

Šele potem, ko je cepivo odobreno, se ga lahko začne proizvajati, tržiti in uporabljati za zaščito ljudi. Cepiva so neprestano pod skrbnim nadzorom, da se ohrani njihova varnost in učinkovitost.

Kot to velja za katero koli zdravilo, se lahko pri nekaterih ljudeh pojavijo neželeni učinki cepljenja, vendar so ti običajno blagi in kratkotrajni. Vključujejo blago povišanje telesne temperature ali bolečino in pordelost na mestu injiciranja. Resni neželeni učinki so zelo redki.

Koristi cepljenja

Cepljenje preprečuje bolezni, ki bi sicer lahko povzročile zdravstvene težave, invalidnost ali smrt. Številne bolezni so zaradi cepljenja zdaj redke.

Odobritev cepiv v Evropski uniji

Informacije o odobritvi, preskušanju in znanstvenem vrednotenju cepiv, ki ga opravijo pristojni organi za nadzor kakovosti, učinkovitosti in varnosti.

Učinkovitost cepiv

Odobrena cepiva so učinkovita pri preprečevanju bolezni, resnih simptomov in zmanjševanju prenosa.

Page last updated 13 Mar 2020