Osýpky

Osýpky sú vysoko nákazlivá vírusová choroba, ktorá sa môže vyskytnúť v každom veku a môže sa veľmi rozšíriť.

Ružienka

Ružienka (rubeola) je vírusová infekcia. U zdravých jedincov má zvyčajne mierny priebeh.

disease illustration

Hlavným účelom týchto webových stránok je poskytovať presné, objektívne a aktuálne dôkazy o očkovacích látkach a očkovaní. Nájdete tu aj prehľad mechanizmov v Európskej únii (EÚ) zavedených s cieľom zabezpečiť, aby boli dostupné očkovacie látky v súlade s najvyššími normami bezpečnosti a účinnosti.

Ide o iniciatívu Európskej únie vytvorenú v nadväznosti na odporúčanie Rady o posilnenej spolupráci v boji proti chorobám, ktorým sa dá predchádzať očkovaním,  ktoré bolo prijaté v decembri 2018. Prečítajte si viac o nás

Prínosy očkovania pre jednotlivcov

Očkovanie chráni jednotlivcov pred ochoreniami, ktoré môžu mať vážne následky pre...

Prínosy očkovania pre spoločnosť

Očkovanie chráni očkované osoby, ako aj ich blízke osoby, ktoré sú náchylné na ochorenia...

Ako účinkujú očkovacie látky

Vírusy a baktérie vyvolajú u každého jednotlivca jedinečnú odpoveď imunitného systému za účasti osobitného druhu buniek v krvi...

Schválenie očkovacích látok v Európskej únii

Pred tým, ako by mohla byť očkovacia látka schválená v EÚ, musí ju jej výrobca dôkladne otestovať ...

Kedy očkovať

Očkovacie látky chránia ľudí v rôznych fázach života. Očkovacie látky sa odporúčajú pre rôzne vekové skupiny ...

Účinnosť očkovacích látok

Účinnosť očkovacej látky je určená jej schopnosťou predísť určitej chorobe.