Rozhodnutia o očkovacích látkach používaných v jednotlivých európskych krajinách

elderly lady being vaccinated

Každá európska krajina rozhoduje o tom, ktoré očkovacie látky majú byť súčasťou národného programu očkovania a financované vnútroštátnym systémom zdravotníctva. Vychádza sa pritom z miestnych podmienok, ako je bežnosť ochorenia, ako aj ekonomických faktorov.

Väčšina národných programov očkovania v krajinách EÚ/EHP zahŕňa očkovacie látky až pre20 chorôb, ktoré sa ľuďom podávajú v konkrétnom veku. Okrem toho sa očkovacie látky na ochranu pred konkrétnymi ochoreniami niekedy odporúčajú pre tzv. vysokorizikové skupiny, ako sú ľudia s dlhodobými zdravotnými problémami alebo ľudia, ktorí plánujú odcestovať do iných častí sveta.

Niektoré očkovacie látky chránia len pred jednou chorobou, iné pred viacerými. V niektorých prípadoch je možné naraz podať viac ako jednu očkovaciu látku na ochranu pred niekoľkými infekčnými chorobami. Kombinované používanie očkovacích látok je bežné a opiera sa o vedecké štúdie, ktoré sa zaoberali jeho prínosmi a bezpečnosťou.

Ak potrebujete viac informácií o národných programoch očkovania, pozrite sa na plánovač očkovaní ECDC a navštívte oficiálne webové stránky o imunizácii v krajinách EÚ/EHP, ktoré sú uvedené tu.

Prínosy očkovania

Očkovacie látky zabraňujú chorobám, ktoré by inak mohli spôsobiť vážne zdravotné problémy, trvalé zdravotné postihnutie alebo dokonca smrť.

Schválenie očkovacích látok v Európskej únii

Pred tým, ako by mohla byť očkovacia látka schválená v EÚ, musí ju jej výrobca dôkladne otestovať ...

Sledovanie bezpečnosti očkovacích látok a hlásenie vedľajších účinkov

Po povolení používania vakcíny vnútroštátne orgány členských krajín EÚ/EHP a Európska agentúra pre lieky (EMA) nepretržite sledujú vedľajšie účinky u ľudí, ktorí ňou boli očkovaní.

Účinnosť očkovacích látok

Účinnosť očkovacej látky je určená jej schopnosťou predísť určitej chorobe.

Ako účinkujú očkovacie látky

Vírusy a baktérie vyvolajú u každého jednotlivca jedinečnú odpoveď imunitného systému za účasti osobitného druhu buniek v krvi...

Page last updated 13 mar 2020