Zložky očkovacích látok

Vaccine components

Očkovacia látka obsahuje popri antigénoch aj iné zložky. Patria sem:

  • adjuvansy: tieto pridané látky zlepšujú imunitnú odpoveď očkovacej látky, ktorá je intenzívnejšia, rýchlejšia a dlhodobejšia. Jednou z takýchto látok je napríklad hliník,
  • pomocné látky: ide o neúčinné zložky, ako je voda, chlorid sodný (soľ), konzervačné látky alebo stabilizátory, ktoré prispievajú k tomu, aby sa očkovacia látka nezmenila počas skladovania a zostala účinná.

Hladina týchto látok sa neustále kontroluje, aby bola stále na bezpečnej úrovni. Regulačné orgány dohliadajú nato, aby prínosy týchto látok boli väčšie ako akékoľvek riziká s nimi spojené.

Niekedy sa vyskytujú v stopových množstvách iné látky, ktoré sa používajú vo výrobnom procese, ako je napríklad ovalbumín (vaječný proteín) alebo neomycín (antibiotikum).

Ak sa tieto látky vyskytujú v množstve, ktoré by u citlivých alebo alergických jednotlivcov mohlo vyvolať nežiaducu reakciu, ich prítomnosť je výslovne uvedená v písomnej informácii o očkovacej látke pre zdravotníckych pracovníkov a pacientov. V písomnej informácii bude uvedené, či existujú osobitné opatrenia na používanie očkovacej látky u jednotlivcov s určitými alergiami, ak očkovacia látka obsahuje napríklad stopové množstvo vajec v prípade ľudí s alergiou na vajcia.