Situácia s osýpkami v EÚ

Ďalej uvádzame najnovšie údaje o epidémii osýpok v členských štátoch EÚ. Údaje vychádzajú z informácií, ktoré predložili a overili členské štáty prostredníctvom systému ECDC pre dohľad nad chorobami (surveillance).

Atlas infekčných chorôb centra ECDC poskytuje aj údaje o iných chorobách, ktorým je možné predchádzať očkovaním, napríklad záškrte, čiernom kašli a ružienke. Umožňuje používateľovi filtrovať informácie podľa kritérií, ako je napríklad choroba a časové obdobie.

Page last updated 13 mar 2020