Čo je COVID-19?

COVID-19 je ochorenie vyvolané vírusom, ktorý spôsobuje ťažký akútny respiračný syndróm a nazýva sa koronavírus-2 (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 je nový kmeň koronavírusu. U ľudí nebol identifikovaný pred decembrom 2019.

Existujú rôzne typy koronavírusov. Hoci sa väčšinou vyskytujú u zvierat, niektorými sa môžu infikovať aj ľudia.

Šírenie ochorenia COVID-19 začalo koncom roku 2019 a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ho vyhlásila za pandémiu 11. marca 2020 (1). Ide o prvú pandémiu spôsobenú koronavírusom.

Symptoms of COVID-19

Aké sú príznaky ochorenia COVID-19?

Hlavné príznaky ochorenia COVID-19 sú:

 • horúčka,
 • kašeľ,
 • celková slabosť alebo únava,
 • zmena alebo strata chuti a/alebo čuchu,
 • bolesť hrdla,
 • bolesť hlavy,
 • bolesť svalov,
 • hnačka.

Závažnosť ochorenia je u jednotlivých osôb veľmi rozdielna.

Niektoré osoby postihnuté ochorením COVID-19 sú asymptomatické. To znamená, že nemajú žiadne príznaky.

V závažných prípadoch sa môže vyskytnúť aj:

 • sťažené dýchanie alebo dýchavičnosť,
 • zmätenosť,
 • bolesť v hrudníku.

Osoby so závažnými príznakmi si môžu vyžadovať špeciálnu lekársku starostlivosť a podporu.

Stav pacienta sa môže rýchlo zhoršiť. Často sa to stáva počas druhého týždňa ochorenia.

U niektorých ľudí s ochorením COVID-19 je nevyhnutná hospitalizácia. V niektorých prípadoch je dokonca potrebná intenzívna starostlivosť, niekedy aj dlhodobejšia.

Ktoré komplikácie spôsobuje COVID-19?

Osoby zo závažnými príznakmi, ktoré postihujú dýchacie cesty, môžu potrebovať dýchací prístroj (mechanickú ventiláciu). Toto môže zvýšiť náchylnosť na infekcie pridružené k ochoreniu COVID-19, ako je zápal pľúc.

Niektorí pacienti s ochorením COVID-19 sú tiež vystavení vyššiemu riziku komplikácií súvisiacich so zrážanlivosťou krvi, ako je mozgová príhoda alebo infarkt.

U pacientov sa môžu navyše vyskytnúť príznaky súvisiace s nervovou sústavou. Tieto môžu zahŕňať dočasné zmeny osobnosti alebo zmeny bdelosti.

Pravdepodobnosť nutnosti hospitalizácie je vyššia u starších ľudí, najmä u osôb vo veku nad 60 rokov a u osôb so sprievodnými ochoreniami.

Vo všeobecnosti je riziko úmrtia na ochorenie COVID-19 nízke, ale je vyššie ako pri chrípke. Riziko úmrtia je vyššie u starších ľudí, ako aj u ľudí s dlhodobým ochorením.

Čo je to dlhodobý COVID-19?

Malé množstvo pacientov môže trpieť dlhodobými účinkami ochorenia COVID-19. Tento stav sa nazýva postcovidový syndróm alebo dlhodobý COVID-19.

Dlhodobý COVID-19 postihuje pacientov každého veku vrátane ľudí, ktorí pri prvej nákaze mali len mierne príznaky ochorenia COVID-19.

Príznaky zahŕňajú:

 • celkovú slabosť,
 • stratu čuchu,
 • bolesť nervov,
 • poruchy spánku,
 • stres.

Úplné zotavenie môže trvať až šesť mesiacov. V súčasnosti neexistuje pre toto ochorenie žiadna liečba.

Transmission of COVID-19

Ako sa COVID-19 šíri?

Vírus SARS-CoV-2 sa prenáša medzi ľuďmi najmä prostredníctvom kvapôčok uvoľňovaných do vzduchu, keď infikovaná osoba vydychuje , anajmä ak rozpráva, spieva, kričí, kýcha, kašle atď. Tieto kvapôčky sa potom môžu preniesť pri kontakte s inými ľuďmi (bežne vo vzdialenosti do dvoch metrov), ktorí ich môžu vdýchnuť.

Väčšie častice (kvapôčky) sa môžu nachádzať aj na povrchoch, ktorých sa ostatní ľudia dotýkajú. Vírus sa môže zachytiť na rukách týchto ľudí, ktorí sa infikujú pri dotyku nosa, úst alebo očí. Vírus dokáže prežiť niekoľko dní na plastoch a nehrdzavejúcej oceli. Dokáže prežiť aj niekoľko hodín na povrchoch, ako je meď alebo lepenka.

K prenosu z infikovanej osoby na druhú osobu môže dôjsť aj dva dni predtým, ako sa u nej začnú prejavovať príznaky. V priemere pri nedodržaní preventívnych opatrení nakazí jedna infikovaná osoba až päť ďalších ľudí.

Obvykle trvá päť až šesť dní, kým sa začnú objavovať príznaky nákazy. Tento čas sa však môže pohybovať medzi jedným dňom a dvoma týždňami.

Risk groups of COVID-19

Kto je vystavený riziku nakazenia sa ochorením COVID-19?

Všetci sú vystavení riziku nakazenia sa ochorením COVID-19.

U niektorých skupín obyvateľstva však existuje riziko vzniku závažného ochorenia. Patria k nim ľudia vo veku nad 60 rokov a tehotné ženy, ako aj ľudia so sprievodnými ochoreniami, ako je:

 • obezita,
 • vysoký krvný tlak,
 • cukrovka,
 • srdcové choroby,
 • dlhodobé ochorenia pľúc a dýchacích ciest,
 • neurologické ochorenia,
 • oslabený imunitný systém.

Príznaky u dospelých zvyknú byť závažnejšie ako u detí. Deti však prenášajú vírus na ostatných a v niektorých prípadoch dochádza k vzniku závažného ochorenia.

Preplnené vnútorné priestory, ako sú väzenia, záchytné centrá pre migrantov a závody na spracovanie potravín, poskytujú príležitosť na rýchle šírenie ochorenia COVID-19.

Je možné, že studený alebo vlhký vzduch zvyšuje riziká prenosu vírusu z jednej osoby na druhú.

Prevention of COVID

Ktoré možnosti prevencie pred ochorením COVID-19 existujú?

Najúčinnejším spôsobom na prevenciu ochorenia COVID-19 je očkovanie – spolu s opatreniami, ako je nosenie rúšok a fyzický odstup. U ľudí, ktorí sú očkovaní, existuje menšia pravdepodobnosť, že budú mať závažnú formu ochorenia alebo budú musieť byť hospitalizovaní. Z tohto dôvodu orgány ochrany verejného zdravia naliehajú na všetkých ľudí, aby sa čo najskôr nechali plne zaočkovať proti ochoreniu COVID-19. Prečítajte si viac o očkovacích látkach proti ochoreniu COVID-19.

Dodržiavanie fyzického odstupu od ostatných, primerané vetranie vnútorných priestorov a nosenie rúška pomáha zastaviť prenos ochorenia.

Častejšie umývanie rúk s mydlom a vodou alebo s použitím alkoholových roztokov tiež pomáha predchádzať prenosu vírusu z rúk do tela cez oči, nos alebo ústa. Ďalšie informácie: Infografika: Iné ako farmaceutické opatrenia.

Treatment of COVID-19

Ako sa ochorenie lieči?

Lieky na liečbu ochorenia COVID-19, ktoré sa priamo účinkujú na vírus, začínajú byť dostupné. Používajú sa najmä na prevenciu závažných ochorení u vysoko rizikových skupín.

Hlavnou liečbou pre väčšinu pacientov so závažným ochorením zostáva podporná starostlivosť, ako je kyslíková terapia a infúzie. Väčšinou je vysoko účinná.

Najnovšie informácie o liečbe ochorenia COVID-19 nájdete na webovom sídle Európskej agentúry pre lieky (EMA): Možnosti liečby a očkovacie látky proti ochoreniu COVID-19 alebo webová stránka Európskej komisie: Možnosti liečby ochorenia COVID-19 (europa.eu)

 

Ďalšie informácie

 

--------------------------------------------------------------------

Referencia:

(1) WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19, 11 March 2020. K dispozícii na adrese:https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020

 

Poznámka: Tento informačný prehľad je určený na poskytnutie všeobecných informácií a nemá nahrádzať odborné vedomosti a úsudok zdravotníckych pracovníkov v jednotlivých prípadoch.