Składniki szczepionki

Vaccine components

Poza co najmniej jednym antygenem szczepionka może zawierać inne składniki — zależnie od typu szczepionki.

Należą do nich:

  • stabilizatory, które zapewniają stabilność składników szczepionki;
  • adiuwanty, które poprawiają odpowiedź odpornościową na szczepienie, sprawiając, że jest silniejsza, szybsza i utrzymuje się przez dłuższy czas. Przykładowym adiuwantem jest glin;
  • substancje pomocnicze,  które są składnikami nieaktywnymi, takimi jak woda czy chlorek sodu (sól kuchenna), a także substancjami konserwującymi lub stabilizującymi, które zapobiegają powstawaniu zmian składu szczepionki podczas przechowywania i zachowanie jej aktywności.

Wszystkie składniki szczepionek są regularnie kontrolowane w celu zapewnienia, że ich zawartość pozostaje na poziomie uznanym za bezpieczny. Organy regulacyjne sprawdzają, czy korzyści z ich zastosowania przeważają nad ryzykiem związanym z reakcjami na takie składniki.

W szczepionkach pewnego typu mogą także znajdować się śladowe ilości innych substancji wykorzystywanych w procesie wytwarzania, takich jak albumina jaja kurzego (białko) czy neomycyna (antybiotyk).

Jeżeli substancje te są zawarte w szczepionce w ilościach mogących wywołać reakcję u osoby wrażliwej lub uczulonej, ich obecność jest podawana w informacji o szczepionce, udzielanej pracownikom opieki zdrowotnej oraz pacjentom. Na przykład w ulotce dla pacjenta podane będzie, czy istnieją szczególne środki ostrożności dotyczące stosowania szczepionki u osób z niektórymi alergiami, takie jak w przypadku stosowania szczepionki zawierającej śladowe ilości jaja kurzego u osób uczulonych na tę substancję.

Page last updated 17 Maj 2021