Arkusz informacyjny

Czym jest grypa?

Grypa jest zakaźną chorobą dróg oddechowych spowodowaną zakażeniem wirusem grypy. W Europie grypa występuje w postaci regularnie występujących epidemii w sezonie zimowym. Epidemie te związane są z wysokim wskaźnikiem hospitalizacji i śmiertelności.

Według szacunków państw UE/EOG uczestniczących w sieci EuroMOMO, wskaźnik śmiertelności spowodowany grypą (1) mógł wynieść nawet do 25 zgonów na 100 tys. osób w sezonach grypowych 2016/17 i 2017/18 (2).

Zwierzęta mogą również być zarażone grypą. W niektórych przypadkach ludzie mogą zarazić się od zwierząt – tak było w przypadku ptasiej i świńskiej grypy.

Poza epidemiami sezonowymi od czasu do czasu mogą pojawiać się nowe wirusy grypy i wywoływać pandemie. Pandemia jest szybko rozprzestrzeniającą się grypą nowego typu u ludzi na całym świecie. Szacuje się, że pandemia grypy A(H1N1)pdm09 z 2009 r. pochłonęła od 123 tys. do 203 tys. ofiar na całym świecie i przyczyniła się do znacznego obciążenia społeczno-gospodarczego (3).

O pandemii grypy można mówić w chwili pojawienia się nowego szczepu wirusa grypy mogącego zakazić ludzi, na który większość z nich jest nieudporniona i który łatwo przenosi się z jednej osoby na drugą.

Symptoms of influenza

Jakie są objawy grypy?

Nie każda osoba, która zarazi się wirusem grypy, zachoruje. Do powszechnie występujących objawów zaliczają się:

  • gorączka lub stan podgorączkowy;
  • ból głowy;
  • ból mięśni;
  • ogólne złe samopoczucie;
  • katar;
  • ból gardła;
  • suchy kaszel.

Choroba może mieć bardzo różny przebieg – od braku objawów do ciężkiej postaci choroby. W nieskomplikowanych przypadkach, objawy choroby ustępują samoistnie w ciągu tygodnia od jej rozpoczęcia.

 

Father and child

Jakie są powikłania grypy?

Do powikłań związanych z grypą zaliczają się - zapalenie płuc i zapalenie mózgu. Osoby z wcześniejszymi schorzeniami są narażone na zwiększone ryzyko pogorszenia stanu ich choroby, jeśli zarażą się wirusem grypy.

Jak można zarazić się grypą?

Grypa łatwo przenosi się z jednej osoby na drugą. Do zakażenia dochodzi głównie przy bezpośrednim kontakcie z wydzieliną zakażonego pacjenta, tj. z kropelkami wydzielanymi podczas kasłania lub oddychania. Choroba rozprzestrzenia się również poprzez wydzielinę na rękach, chusteczkach i powierzchniach dotykanych przez ludzi.

Kto jest narażony na zakażenia grypą?

U ok. 20 proc. populacji dochodzi do zakażenia grypą, a u jednej osoby na cztery dojdzie do rozwoju jej objawów. U dzieci dochodzi do trochę częstszych zakażeń niż u dorosłych.

Poważne choroby i powikłania są częstsze u bardzo małych dzieci, słabowitych osób starszych i niektórych medycznych grup ryzyka. Pomimo tego ok. połowa dzieci i dorosłych osób pracujących bez historii chorób wymaga intensywnej opieki medycznej.

process of vaccination illustration

Jak można zapobiegać zakażeniu grypą?

Szczepienia są najskuteczniejszym sposobem zapobiegania grypie. Państwa członkowskie zalecają sezonowe szczepienia dla grup ryzyka, jak np. dla osób starszych i osób z przewlekłymi schorzeniami, tj. choroby serca, niewydolność płuc i dróg oddechowych, cukrzyca i problemy z układem odpornościowym.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca również szczepienia dla pracowników służby zdrowia. Zalecenie Rady UE w sprawie szczepień przeciw grypie sezonowej zachęca państwa do zwiększenia poziomu objęcia szczepieniami wśród pracowników służby zdrowia.

Większość państw członkowskich UE stosuje się do zaleceń WHO w sprawie szczepienia ciężarnych kobiet, a niektóre stosują się do zaleceń w sprawie szczepienia zdrowych dzieci w wieku od 6 do 59 miesięcy.

Co roku istnieje potrzeba przeglądu szczepionek sezonowych, ponieważ wirusy grypy ulegają ciągłej mutacji.

Oprócz szczepionek, wykazano także, że leki wirusowe są bezpiecznymi i skutecznymi środkami zapobiegającymi zakażeniu grypą, a także przyczyniają się do zmniejszenia stopnia nasilenia zakażenia w niektórych środowiskach, np. w domach opieki.

Jak leczy się grypę?

W większości przypadków grypy pacjentom doradza się odpoczynek w łóżku i spożywanie dużej ilości płynów w celu kontroli objawów. Pobyt w domu również minimalizuje ryzyko zarażenia innych osób. W razie pogorszenia stanu choroby pacjentom doradza się kontakt z lekarzem.

Leki przeciwwirusowe przyjęte natychmiast na początku choroby, stanowią bezpieczne i skuteczne środki zwalczania grypy. Leki przeciwwirusowe zaleca się jednak zwykle w poważnych lub szybko postępujących przypadkach. W niektórych przypadkach u pacjentów występują powikłania bakteryjne wymagające leczenia antybiotykami.

---------------------------------------------------

Źródła:

(1) EuroMOMO - Europejski ośrodek monitorowania nadmiernej śmiertelności na rzecz działań w zakresie zdrowia publicznego: http://www.euromomo.eu (EN)

(2) Nielsen J. et al. European all-cause excess and influenza-attributable mortality in the 2017/18 season: should the burden of influenza B be reconsidered? Clinical Microbiology and Infection. 2019; Volume 25, Issue 10, 1266 – 1276. Dostępne na stronie: https://www.clinicalmicrobiologyandinfection.com/article/S1198-743X(19)30058-8/fulltext (EN)

(3) Simonsen L. et al. Global mortality estimates for the 2009 Influenza Pandemic from the GLaMOR project: a modeling study. PLoS Med. 2013 Nov 10;11:36250 Dostępne na stronie: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3841239/ (EN)

Więcej informacji znajduje się na stronie ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza/facts/factsheet (EN)

Uwaga: Celem niniejszej broszury informacyjnej jest podanie ogólnych informacji, które nie powinny zastąpić profesjonalnej porady medycznej.

Więcej not informacyjnych.

Page last updated 13 mar 2020