Decyzje dotyczące szczepionek stosowanych w różnych krajach europejskich

elderly lady being vaccinated

Poszczególne kraje europejskie decydują, które szczepionki należy włączyć do krajowych programów szczepień i finansować z krajowych systemów opieki zdrowotnej. Zależy to od czynników lokalnych, np. jak często dana choroba występuje, a także czynników ekonomicznych.

Większość krajowych programów szczepień w UE/EOG uwzględnia szczepionki przeciwko aż dwudziestu chorobom, które podaje się ludziom w konkretnym wieku. Ponadto szczepionki przeciwko określonym chorobom zaleca się czasem grupom „wysokiego ryzyka”, np. ludziom przewlekle chorym lub planującym podróż do innych części świata.

Niektóre szczepionki chronią tylko przed jedną chorobą, natomiast inne zapewniają ochronę przeciwko kilku. Czasami podaje się więcej niż jedną szczepionkę na raz, w celu ochrony przed kilkoma chorobami zakaźnymi. Łączenie szczepionek jest powszechnie przyjęte i bazuje na wynikach badań naukowych dotyczących ich korzyści i bezpieczeństwa.

Więcej informacji na temat krajowych programów szczepień znajduje się w harmonogramie szczepień ECDC oraz na oficjalnych stronach internetowych krajów UE/EOG, poświęconych szczepieniom tutaj.

Korzyści ze szczepień

Szczepionki zapobiegają chorobom, które mogą powodować poważne problemy zdrowotne, trwałą niepełnosprawność lub nawet śmierć.

Zatwierdzanie szczepionek w Unii Europejskiej

Zanim szczepionka zostanie zatwierdzona w UE musi zostać poddana rygorystycznym testom przez firmę farmaceutyczną

Monitorowanie bezpieczeństwa szczepionek oraz zgłaszanie działań niepożądanych

Po zatwierdzeniu szczepionki do stosowania organy krajowe UE/EOG i Europejska Agencja Leków (EMA) stale monitorują działania niepożądane u osób, które otrzymały szczepionkę.

Skuteczność szczepień

Zdolność szczepionki do zapobiegania danej chorobie określa jej skuteczność.

Jak działają szczepionki?

Każdy wirus i każda bakteria wywołują unikalną reakcję w układzie odpornościowym, z udziałem określonego zestawu komórek we krwi...

Page last updated 13 mar 2020