COVID-19

Man getting a mouth swab to test for COVID-19

Pandemia COVID-19 pozbawiła życia wielu ludzi, doprowadziła do ciężkich zachorowań, a także do zakłóceń społecznych i gospodarczych w całej Unii Europejskiej (UE) i na świecie. Bezpieczne i skuteczne szczepionki przeciwko COVID-19 są w stanie chronić poszczególne osoby przed zachorowaniem, zwłaszcza pracowników opieki zdrowotnej i osoby z grup najbardziej podatnych na zachorowanie, np. osoby starsze lub z chorobami przewlekłymi.

Koordynacja na poziomie europejskim

Komisja Europejska oraz agencje UE wspierają przyspieszone badania i opracowywanie szczepionek przeciwko COVID-19.

Dzięki temu szczepionki te zostały udostępnione jak najwcześniej, po udowodnieniu ich bezpieczeństwa i skuteczności.

Strategia szczepień na koronawirusa, zainicjowana przez Komisję Europejską:

  • zapewnia wysokiej jakości, bezpieczne i skuteczne szczepionki przeciwko COVID-19;
  • zabezpiecza szybki dostęp do tych szczepionek dla państw członkowskich i ich mieszkańców.

Strategia ta odzwierciedla globalne działanie w ramach solidarności, które zapewnia sprawiedliwy dostęp do przystępnych cenowo szczepionek.

Komisja Europejska określiła również kluczowe elementy gotowości, które państwa członkowskie powinny wziąć pod uwagę w planowaniu swoich strategii szczepienia przeciwko COVID-19. Aby poznać szczegóły, zob. Gotowość w obszarze strategii szczepień i wprowadzania szczepionek przeciwko COVID-19.

 

Bardziej ogólne informacje na temat szczepień podano tu:

Szczepionki przeciwko COVID-19

Dowiedz się więcej na temat działania szczepionek przeciw COVID-19, ich opracowywania i zatwierdzania oraz monitorowania ich bezpieczeństwa.

COVID-19

Najważniejsze fakty na temat COVID-19, objawów, powikłań, przewlekłego COVID-19, rozprzestrzeniania się i czynników ryzyka choroby.

Page last updated 23 gru 2020