Het voornaamste doel van deze website is het verstrekken van nauwkeurige, objectieve en actuele informatie over vaccins en vaccinatie. Op de website wordt ook een overzicht gegeven van de mechanismen die in de Europese Unie (EU) bestaan om te waarborgen dat de beschikbare vaccins aan de hoogste veiligheids- en werkzaamheidsnormen voldoen. Lees verder.

Humaan papillomavirus (HPV)

Een HPV-infectie is een virale infectie met humaan papillomavirus dat voornamelijk seksueel wordt overgedragen door direct contact...

Influenza

Influenza (griep) is een besmettelijke luchtwegaandoening die wordt veroorzaakt door infectie met een influenzavirus.

Kinkhoest

Kinkhoest is een zeer besmettelijke bacteriële ziekte van de longen en luchtwegen. Het wordt ook wel pertussis genoemd.

Deze video is beschikbaar in 24 EU-talen. Schakel ondertiteling in uw taal in.

Hoe werken vaccins?

Elk virus en elke bacterie brengt een unieke respons teweeg in het immuunsysteem waarbij een specifieke reeks cellen in het bloed...

Wanneer vaccineren?

Vaccinatie biedt bescherming in verschillende levensfasen. Vaccinatie is aan te bevelen voor verschillende leeftijdsgroepen...