Besluitvorming over vaccingebruik in de verschillende Europese landen

elderly lady being vaccinated

De afzonderlijke Europese landen beslissen zelf welke vaccins deel uitmaken van hun nationale vaccinatieprogramma en door hun nationale gezondheidsstelsel worden vergoed. Hierbij houden zij rekening met lokale omstandigheden, zoals de mate van verspreiding van de ziekte en economische factoren.

De meeste nationale vaccinatieprogramma's in de EU/EER omvatten vaccins tegen ongeveer een twintigtal ziekten, die op verschillende leeftijden worden toegediend. Daarnaast wordt soms aanbevolen vaccins tegen bepaalde ziekten toe te dienen ter bescherming van groepen met een verhoogd risico, zoals mensen met een chronische aandoening of mensen die naar andere delen van de wereld reizen.

Sommige vaccins bieden bescherming tegen slechts één ziekte, andere tegen meerdere. Soms kunnen meerdere vaccins tegelijk worden toegediend voor bescherming tegen verschillende besmettelijke ziekten. De gecombineerde toepassing van vaccins is een beproefde methode waarvan de voordelen en de veiligheid zijn aangetoond door wetenschappelijke studies.

Zie voor meer informatie over de nationale vaccinatieprogramma's het ECDC-vaccinatieoverzicht of klik hier voor links naar de officiële websites over immunisatie van de EU/EER-landen.

Voordelen van vaccinatie

Vaccins voorkomen ziekten die anders ernstige gezondheidsproblemen, blijvende invaliditeit of zelfs de dood kunnen veroorzaken.

Goedkeuring van vaccins in de Europese Unie

Voordat een vaccin in de EU kan worden goedgekeurd, moet het door de ontwikkelaar eerst aan strenge tests...

Bewaking van de vaccinveiligheid en melden van bijwerkingen

Zodra een vaccin is goedgekeurd voor gebruik, houden de nationale autoriteiten van de EU/EER-landen en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) voortdurend toezicht op bijwerkingen bij mensen die het vaccin hebben ontvangen.

Effectiviteit van vaccins

Het vermogen van een vaccin om een specifieke ziekte te voorkomen, bepaalt hoe effectief het is.

Hoe werken vaccins?

Elk virus en elke bacterie brengt een unieke respons teweeg in het immuunsysteem waarbij een specifieke reeks cellen in het bloed...

Page last updated 13 mrt 2020