Situasjonen vedrørende meslinger i EU

Under er de mest oppdaterte data om meslingutbrudd i EU-medlemslandene. Dataene baserer seg på opplysninger som medlemsland har oppgitt og verifisert gjennom ECDCs system for sykdomsovervåking.

I ECDCs overvåkingsatlas for smittsomme sykdommer gis det også opplysninger om andre sykdommer som kan forebygges med vaksinering, slik som difteri, kikhoste og røde hunder. Brukere kan filtrere opplysninger etter kriterier slik som type sykdom og tidsperiode.