Faktaark om sykdommer

disease illustration

Nå for tiden er det flere sykdommer som kan forebygges ved hjelp av vaksinasjon. Takket være vaksinasjon kan mennesker beskyttes mot sykdommer som kan ha alvorlige helsekonsekvenser. Vaksinasjon reduserer også risikoen for at sykdommer spres blant familiemedlemmer, medelever eller kolleger, venner og naboer, samt andre personer i samfunnet. Det forskes kontinuerlig for å utvikle vaksiner mot flere sykdommer.

For å få vite mer om sykdommer som kan forebygges med vaksinasjon, kan du se faktaarkene nedenfor. Hvert faktaark gir nøkkelfakta om en sykdom, herunder en oversikt over symptomer, komplikasjoner, hvordan sykdommen spres, hvem som risikerer å få den og hvordan sykdommen kan forebygges og behandles.

Faktaark om flere vaksineforebyggbare sykdommer og COVID-19 er foreløpig tilgjengelig. Flere faktaark kommer etterhvert.

Meslinger

Meslinger er en svært smittsom virussykdom som kan ramme folk i alle aldre, og som kan få stor spredning.

Røde hunder (rubella)

Røde hunder er en virusinfeksjon. Hos friske personer er det vanligvis en mild sykdom.

Merk: Informasjonen som gis på disse faktaarkene har det formål å gi generell informasjon og må ikke brukes som erstatning for helsepersonells individuelle ekspertise og dømmekraft.