Influensa

Faktaark

Hva er influensa?

Influensa er en smittsom luftveissykdom forårsaket av influensavirus. I Europa forekommer influensa jevnlig som årlige epidemier i vintersesongen. Disse epidemiene er enkelte sesonger forbundet med en høy andel sykehusinnleggelser og dødsfall.

Dødelighet ved influensa ble i EU-/EØS-land som deltar i EuroMOMO-nettverket (1), estimert til å være så høy som 25 dødsfall per 100 000 innbyggere i influensasesongene 2016/17 og 2017/18 (2).

Dyr kan også smittes av influensa. I visse tilfeller kan mennesker smittes av dyr, som i tilfeller av fugle- og svineinfluensa.

I tillegg til sesongepidemier kan nye influensavirus oppstå og forårsake pandemier. En pandemi er en rask verdensomspennende spredning av en ny influensa blant mennesker. Influensapandemien 2009 A(H1N1)pdm09 forårsaket 123 000 til 203 000 dødsfall verden rundt og en betydelig global sosioøkonomisk belastning (3).

Influensapandemier forekommer når et nytt influensavirus oppstår som kan smitte mennesker, og som de fleste mennesker ikke har immunitet mot, og som overføres effektivt mellom mennesker.

Symptoms of influenza

Hva er symptomene på influensa?

Ikke alle som blir smittet av et influensavirus, blir syke. For de som blir syke, er følgende vanlige symptomer:

  • feber eller feberaktig tilstand
  • hodepine
  • muskelsmerter
  • generelt nedsatt almenntilstand
  • rennende nese
  • sår hals
  • tørr hoste

Sykdommens alvorlighetsgrad varierer veldig fra ingen symptomer i det hele tatt til alvorlig sykdom. I ukompliserte tilfeller forsvinner symptomene av seg selv innen en uke etter at de oppsto.

 

Father and child

Hvilke komplikasjoner kan influensa medføre?

Komplikasjoner av influensa omfatter lungebetennelse og encefalitt (hjernebetennelse). Personer med underliggende helseproblemer har større risiko for at helseproblemet forverres av en influensainfeksjon.

Hvordan spres influensa?

Influensa smitter lett fra person til person. Det spres  i hovedsak ved direkte kontakt med sekreter fra smittede personer, slik som væskedråper som utskilles ved hoste eller utpust. Det spres også gjennom sekreter på hender, tørkepapir og overflater som berøres av mennesker.

Hvem risikerer å få influensa?

Rundt 20 % av befolkningen blir smittet av influensa årlig, og hver fjerde smittede person vil få symptomer. Barn smittes noe oftere enn voksne.

Alvorlig sykdom og komplikasjoner er mer utbredt hos svært unge spebarn, hos svake eldre og i enkelte medisinske risikogrupper. Likevel har rundt halvparten av barn og voksne i arbeidsfør alder som trenger intensivpleie, ingen underliggende helseproblemer.

process of vaccination illustration

Hvordan kan influensa forebygges?

Vaksinasjon er den mest effektive måten å forebygge influensa på. EU-medlemslandene anbefaler vaksinasjon mot sesonginfluensa for risikogrupper, slik som eldre, samt personer med kroniske helseproblemer som hjertesykdom, lunge- og luftveisproblemer, diabetes eller problemer med immunsystemet.

Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler også vaksinasjon av helsepersonell. EUs rådsanbefaling om vaksinering mot sesonginfluensa oppfordrer land til å forbedre vaksinasjonsdekningen blant helsepersonell.

De fleste EU-land følger WHOs anbefaling om å vaksinere gravide kvinner, og noen følger anbefalingene om å vaksinere friske barn i alderen 6–59 måneder.

Vaksiner mot sesonginfluensa må fornyes hvert år fordi influensavirus stadig utvikler seg.

I tillegg til vaksinasjon har antivirale medisiner vist seg som sikre og effektive tiltak for å forebygge influensa eller redusere alvorlighetsgraden av en infeksjon under visse omstendigheter, som for eksempel i pleiehjem.

Hvordan behandles influensa?

I de fleste tilfeller av influensa rådes pasienten til å være sengeliggende og drikke mye væske for å lindre symptomer. Dersom man holder seg hjemme, reduseres også risikoen for å smitte andre. Pasienter rådes til å oppsøke legehjelp dersom sykdommen vedvarer eller forverres.

Antivirale medisiner som tas så snart som mulig etter at sykdommen har oppstått, er sikre og effektive tiltak for å behandle influensa. De anbefales dog generelt kun i alvorlige tilfeller eller tilfeller med rask forverring. I noen tilfeller utvikler pasienter bakterielle komplikasjoner etter en influensainfeksjon og må behandles med antibiotika.

Referanser:

(1) EuroMOMO - European monitoring of excess mortality for public health action: http://www.euromomo.eu/ (EN)

(2) Nielsen J. m.fl. European all-cause excess and influenza-attributable mortality in the 2017/18 season: should the burden of influenza B be reconsidered? Clinical Microbiology and Infection. 2019; bind 25, 10. utgave, 1266–1276. Tilgjengelig på: https://www.clinicalmicrobiologyandinfection.com/article/S1198-743X(19)30058-8/fulltext (EN)

(3) Simonsen L. m.fl. Global mortality estimates for the 2009 Influenza Pandemic from the GLaMOR project: a modeling study. PLoS Med. 2013 nov. 10(11): e1001558. Tilgjengelig på: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3841239/ (EN)

For mer informasjon, se ECDC-nettstedet: https://www.ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza/facts/factsheet (EN)

Merk: Informasjonen som gis på dette faktaarket har det formål å gi generell informasjon og må ikke brukes som erstatning for helsepersonells individuelle ekspertise og dømmekraft.

Flere faktaark