Beslutninger vedrørende vaksiner i ulike europeiske land

elderly lady being vaccinated

Hvert enkelt europeisk land bestemmer hvilke vaksiner som skal omfattes av dets nasjonale vaksinasjonsprogram og finansieres av det offentlige helsesystemet. Det er basert på lokale forhold, som for eksempel hvor utbredt en sykdom er, samt økonomiske faktorer.

De fleste nasjonale vaksineprogram i EU/EØS omfatter vaksiner for opp til tjue sykdommer som gis til folk i spesifikke aldre. I tillegg anbefales iblant vaksiner som beskytter mot særskilte sykdommer, til “høyrisiko”-grupper, slik som personer med kroniske sykdommer eller personer som skal reise til andre deler av verden.

Noen vaksiner beskytter kun mot én sykdom, mens andre beskytter mot flere. Av og til kan det gis flere vaksiner samtidig for å beskytte mot flere smittsomme sykdommer. Bruk av vaksiner i kombinasjon er veldokumentert og basert på vitenskapelige studier om deres fordeler og sikkerhet.

For mer informasjon om nasjonale vaksinasjonsprogram, se ECDCs vaksinasjonsprogram og gå til EU-/EØS-landenes offisielle nettsteder for immunisering her.

Fordeler ved vaksinasjon

Vaksiner forebygger sykdommer som ellers kunne forårsaket alvorlige helseproblemer, permanent funksjonsnedsettelse og i visse tilfeller dødsfall.

Godkjenning av vaksiner i Den europeiske union

Før en vaksine kan godkjennes i Den europeiske union, må den testes grundig av den som utvikler den...

Overvåking av vaksiners sikkerhet og rapportering av bivirkninger

Når en vaksine har blitt godkjent, overvåker de nasjonale myndighetene i EU/EØS og Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) forløpende bivirkninger hos personer som har fått vaksinen.

Hvor effektiv er vaksinen?

En vaksines evne til å forebygge en spesifikk sykdom, bestemmer hvor effektiv den er.

Hvordan vaksiner virker

Alle virus og bakterier fremkaller en unik reaksjon i immunsystemet som involverer en spesifikk type celler i blodet...