Monitoraġġ tas-sikurezza tal-vaċċin u rappurtar ta’ effetti sekondarji

Once a vaccine is approved for use, EU/EEA national authorities and the European Medicines Agency (EMA), continually monitor side effects in people who have received the vaccine.

This ensures that any possible risks are detected and managed as soon as possible.

EMA checks new information on the safety of all vaccines available in Europe. It analyses many sources of data, including:

  • reports from patients, parents and healthcare professionals;
  • clinical studies;
  • the medical literature;
  • information shared by other regulators.

EMA carefully assesses suspected side effects to determine if there is a causal link with the vaccine or not. This helps to rule out the possibility that it was a coincidence or that it was caused by factors unrelated to the vaccine itself. These could be due to an illness or anxiety over being given the vaccine.

This video is available in 24 EU languages. Turn on subtitles in your language.
scientist is working in a laboratory
© iStock

L-EMA tanalizza bir-reqqa effetti sekondarji suspettati biex tiddetermina jekk hemmx rabta kawżali mal-vaċċin jew le. Dan jgħin biex tiġi eskluża l-possibbiltà li kienet koinċidenza jew li ġiet ikkawżata minn fatturi mhux relatati mal-vaċċin innifsu. Dawn jistgħu jkunu minħabba marda jew ansjetà meta jingħata l-vaċċin.

Meta jkun meħtieġ, l-EMA u r-regolaturi Ewropej l-oħra jieħdu azzjoni. Pereżempju, dawn jistgħu jipprovdu gwida aġġornata lill-ħaddiema fil-qasam tal-kura tas-saħħa, jew anki jillimitaw l-użu ta’ vaċċin f’ċerti gruppi.

Il-pazjenti, il-professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħa u l-kumpaniji farmaċewtiċi għandhom jirrapportaw l-effetti sekondarji suspettati kollha lill-awtorità regolatorja tal-mediċini nazzjonali tagħhom. Aktar informazzjoni dwar kif tirrapporta effetti sekondarji suspettati tinstab fl-informazzjoni tal-preskrizzjoni jew fil-fuljett ta’ tagħrif jew fil-bażi tad-data Ewropea ta’ rapporti dwar reazzjoni avversa għal mediċina suspettata.

Informazzjoni dwar dawn l-effetti sekondarji suspettati rrapportati hija disponibbli għall-pubbliku fuq il-bażi tad-data Ewropea ta’ rapporti dwar reazzjoni avversa għal mediċina suspettata.

Il-proċess tal-monitoraġġ tas-sikurezza u l-immaniġġjar tar-riskji tal-mediċini jissejjaħ “farmakoviġilanza”. Għal aktar informazzjoni, ara:

 

Benefiċċji tat-tlaqqim

Il-vaċċini jipprevjenu mard li kieku seta’ jikkawża problemi serji tas-saħħa, diżabilità permanenti jew saħansitra mewt.

Approvazzjoni tal-vaċċini fl-Unjoni Ewropea

Qabel ma vaċċin ikun jista’ jiġi approvat fl-UE, irid jgħaddi minn ittestjar rigoruż mill-iżviluppatur...

L-effettività tat-tilqim

Il-kapaċità ta' tilqima li tipprevjeni marda speċifika tiddetermina l-effettività tagħha.

Kif jaħdmu l-vaċċini

Kull virus u batterju joħloq reazzjoni unika fis-sistema immunitarja li tinvolvi sett speċifiku ta’ ċelloli fid-demm...

Deċiżjonijiet dwar il-vaċċini li jintużaw f’pajjiżi Ewropej differenti

Pajjiżi Ewropej individwali jiddeċiedu liema vaċċini għandhom ikunu parti mill-programmi nazzjonali tat-tilqim tagħhom u ffinanzjati mis-sistemi tas-saħħa nazzjonali tagħhom.

Page last updated 13 Mar 2020