Monitoraġġ tas-sikurezza tal-vaċċin u rappurtar ta’ effetti sekondarji

Ladarba vaċċin jiġi approvat għall-użu, l-awtoritajiet nazzjonali tal-UE/taż-ŻEE u l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA), jimmonitorjaw kontinwament l-effetti sekondarji fuq in-nies li rċevew il-vaċċin.

Dan jiżgura li kwalunkwe riskju possibbli jiġi identifikat u mmaniġġjat malajr kemm jista’ jkun.

L-EMA tiċċekkja informazzjoni ġdida dwar is-sikurezza tal-vaċċini kollha disponibbli fl-Ewropa. Din tanalizza bosta sorsi ta’ data, inkluż:

  • rapporti minn pazjenti, ġenituri u professjonisti tal-kura tas-saħħa;
  • studji kliniċi;
  • ir-riċensjoni medika;
  • informazzjoni kondiviża minn regolaturi oħra.

L-EMA tanalizza bir-reqqa effetti sekondarji suspettati biex tiddetermina jekk hemmx rabta kawżali mal-vaċċin jew le. Dan jgħin biex tiġi eskluża l-possibbiltà li kienet koinċidenza jew li ġiet ikkawżata minn fatturi mhux relatati mal-vaċċin innifsu. Dawn jistgħu jkunu minħabba marda jew ansjetà meta jingħata l-vaċċin.

Dan il-filmat huwa disponibbli fl-24 lingwa tal-UE. Ixgħel is-sottotitoli bil-lingwa tiegħek.

Meta jkun meħtieġ, l-EMA u r-regolaturi Ewropej l-oħra jieħdu azzjoni. Pereżempju, dawn jistgħu jipprovdu gwida aġġornata lill-ħaddiema fil-qasam tal-kura tas-saħħa, jew anki jillimitaw l-użu ta’ vaċċin f’ċerti gruppi.

Il-pazjenti, il-professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħa u l-kumpaniji farmaċewtiċi għandhom jirrapportaw l-effetti sekondarji suspettati kollha lill-awtorità regolatorja tal-mediċini nazzjonali tagħhom. Aktar informazzjoni dwar kif tirrapporta effetti sekondarji suspettati tinstab fl-informazzjoni tal-preskrizzjoni jew fil-fuljett ta’ tagħrif jew fil-bażi tad-data Ewropea ta’ rapporti dwar reazzjoni avversa għal mediċina suspettata.

Informazzjoni dwar dawn l-effetti sekondarji suspettati rrapportati hija disponibbli għall-pubbliku fuq il-bażi tad-data Ewropea ta’ rapporti dwar reazzjoni avversa għal mediċina suspettata.

Il-proċess tal-monitoraġġ tas-sikurezza u l-immaniġġjar tar-riskji tal-mediċini jissejjaħ “farmakoviġilanza”. Għal aktar informazzjoni, ara:

 

Benefiċċji tat-tlaqqim

Il-vaċċini jipprevjenu mard li kieku seta’ jikkawża problemi serji tas-saħħa, diżabilità permanenti jew saħansitra mewt.

Approvazzjoni tal-vaċċini fl-Unjoni Ewropea

Qabel ma vaċċin ikun jista’ jiġi approvat fl-UE, irid jgħaddi minn ittestjar rigoruż mill-iżviluppatur...

L-effettività tat-tilqim

Il-kapaċità ta' tilqima li tipprevjeni marda speċifika tiddetermina l-effettività tagħha.

Kif jaħdmu l-vaċċini

Kull virus u batterju joħloq reazzjoni unika fis-sistema immunitarja li tinvolvi sett speċifiku ta’ ċelloli fid-demm...

Deċiżjonijiet dwar il-vaċċini li jintużaw f’pajjiżi Ewropej differenti

Pajjiżi Ewropej individwali jiddeċiedu liema vaċċini għandhom ikunu parti mill-programmi nazzjonali tat-tilqim tagħhom u ffinanzjati mis-sistemi tas-saħħa nazzjonali tagħhom.

Page last updated 13 Mar 2020