L-effettività tat-tilqim

woman being vaccinated
© iStock

Il-kapaċità ta’ tilqima li tipprevjeni marda speċifika tiddetermina l-effettività tagħha. It-tilqim awtorizzat huwa effettiv biex jipprevjeni l-mard u jipproteġi l-popolazzjoni meta jingħata b'mod korrett.

Bħal kwalunkwe mediċina, l-ebda tilqima mhija effettiva mija fil-mija f'kull persuna mlaqqma. L-effettività f'individwu tiddependi fuq għadd ta' fatturi. Dawn jinkludu:

  • l-età tagħhom;
  • mard jew kundizzjonijiet oħra li jista' jkollhom;
  • iż-żmien minn mindu jkunu tlaqqmu;
  • kuntatt preċedenti mal-marda;
  • kif tingħata t-tilqima;
  • it-tilqima.

Pereżempju, it-tilqima kontra l-ħosba, il-gattone u r-rubella (MMR) hija effettiva ħafna biex tipprevjeni l-mard. Tipikament, din tipprovdi protezzjoni tul il-ħajja u għandha effettività ta' madwar 97-99 % fost tfal b'saħħithom li jirċievu żewġ dożi.

F'xi ċirkostanzi, persuna xorta tista' timrad anke wara li tirċievi d-dożi rrakkomandati ta' tilqima kontra dan. Dan huwa dovut għall-fatt li l-persuna ma tkunx żviluppat biżżejjed protezzjoni kontra l-marda jew minħabba li l-immunità tibda tonqos maż-żmien. Madankollu, f'dawn il-każijiet, is-sintomi tal-persuna ta' spiss ikunu anqas qawwija minn dawk mingħajr tilqima. Barra minn hekk, hemm probabbiltà anqas li jinfettaw lil oħrajn.

Benefiċċji tat-tlaqqim

Il-vaċċini jipprevjenu mard li kieku seta’ jikkawża problemi serji tas-saħħa, diżabilità permanenti jew saħansitra mewt.

Approvazzjoni tal-vaċċini fl-Unjoni Ewropea

Qabel ma vaċċin ikun jista’ jiġi approvat fl-UE, irid jgħaddi minn ittestjar rigoruż mill-iżviluppatur...

Monitoraġġ tas-sikurezza tal-vaċċin u rappurtar ta’ effetti sekondarji

Ladarba vaċċin jiġi approvat għall-użu, l-awtoritajiet nazzjonali tal-UE/taż-ŻEE u l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA), jimmonitorjaw kontinwament l-effetti sekondarji fuq in-nies li rċevew il-vaċċin.

Kif jaħdmu l-vaċċini

Kull virus u batterju joħloq reazzjoni unika fis-sistema immunitarja li tinvolvi sett speċifiku ta’ ċelloli fid-demm...

Deċiżjonijiet dwar il-vaċċini li jintużaw f’pajjiżi Ewropej differenti

Pajjiżi Ewropej individwali jiddeċiedu liema vaċċini għandhom ikunu parti mill-programmi nazzjonali tat-tilqim tagħhom u ffinanzjati mis-sistemi tas-saħħa nazzjonali tagħhom.

Page last updated 13 Mar 2020