Šīs tīmekļa vietnes galvenais mērķis ir sniegt precīzus, objektīvus un aktuālus pierādījumus par vakcīnām un vakcināciju. Tā sniedz arī pārskatu par Eiropas Savienībā (ES) ieviestajiem mehānismiem, ar kuriem nodrošina, ka pieejamās vakcīnas atbilst augstākajiem drošuma un efektivitātes standartiem. Lasīt vairāk.

Masaliņas

Galvenie fakti par masaliņām, simptomiem, komplikācijām, riska faktoriem, tās izplatīšanos, profilaksi un ārstēšanu.

Poliomielīts

Galvenie fakti par poliomielītu, simptomiem, komplikācijām, riska faktoriem, tās izplatīšanos, profilaksi un ārstēšanu.

Type of content
Šis videomateriāls ir pieejams 24 ES valodās. Uzlieciet subtitrus savā valodā.

Kad vakcinēties

Atrodiet valstu vakcinācijas grafikus ES/EEZ valstīm, kurās piedāvā vakcināciju konkrētām vecuma grupām un populācijām.

Vakcīnas efektivitāte

Apstiprinātās vakcīnas efektīvi novērš saslimšanu, smagus simptomus, kā arī samazina slimību transmisiju.