Situācija ar masalām ES

Zemāk ir sniegti jaunākie dati par masalu uzliesmojumiem ES dalībvalstīs. Dati ir balstīti uz informāciju, ko dalībvalstis iesniegušas un pārbaudījušas, izmantojot ECDC slimību uzraudzības sistēmu.

Turklāt ECDC Infekcijas slimību uzraudzības atlantā sniegti dati par citām vakcīnregulējamām slimībām, piemēram, difteriju, garo klepu un masaliņām. Tajā ir paredzētas iespējas lietotājam filtrēt informāciju pēc tādiem kritērijiem kā slimība un laikposms.

 

Page last updated 13 Mar 2020