Fakti par vakcīnām

Vaccines are used worldwide as a highly effective way to protect people from contracting infectious diseases. They also help to prevent the spread of diseases in the community. Vaccines work by ‘teaching’ a person's immune system (the body’s natural defences) to defend itself against a specific disease. They mainly target diseases caused by viruses or bacteria.

The first vaccine was developed in the 18th century in the United Kingdom. It was a vaccine against smallpox, a deadly disease. Smallpox is now eradicated worldwide in humans thanks to vaccination. The last known naturally occurring case was recorded in 1977 in Somalia. 

Nowadays, there are vaccines for many diseases. Research is ongoing to develop vaccines against more diseases.

Researchers across the world are seeking to develop a vaccine to protect against novel coronavirus disease (COVID-19). A vaccine was developed against Ebola virus disease and research is underway on vaccines to protect against human immunodeficiency virus (HIV).

This video is available in 24 EU languages. Turn on subtitles in your language.
doctor with a vaccine
© iStock

Drošums, kvalitāte un standarti

Pirms katras jaunas vakcīnas lietošanas tai veic stingras pārbaudes. Vakcīnu var apstiprināt lietošanai Eiropas Savienībā (ES) un Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) tikai pēc šo pārbaužu rezultātu zinātniska novērtējuma, lai garantētu vakcīnas kvalitāti, drošumu un efektivitāti.

Šim novērtējumam jāapliecina, ka vakcīnas ieguvumi cilvēku aizsardzībai no slimībām pārliecinoši pārsniedz jebkādu potenciālo risku. Zinātniskie eksperti, kuri novērtē vakcīnas, vienmēr ļoti rūpīgi ņem vērā ieguvumus un jebkādus potenciālos riskus, galvenokārt tāpēc, ka vakcīnas tiek ievadītas veseliem cilvēkiem.

Tikai pēc apstiprināšanas vakcīnu var ražot, tirgot un izmantot cilvēku aizsardzībai. Vakcīnu pastāvīgi uzrauga, lai nodrošinātu, ka tā vienmēr ir droša un efektīva.

Kā ar jebkurām zālēm, dažiem cilvēkiem no vakcīnas var rasties blakusparādības, taču tās parasti ir vieglas un īslaicīgas. Tās var ietvert nelielu drudzi vai sāpes vai apsārtumu injekcijas vietā. Smagas blakusparādības novēro ļoti reti.

Vakcinācijas sniegtie ieguvumi

Vakcīnas novērš slimības, kas varētu izraisīt nopietnas veselības problēmas, pastāvīgu invaliditāti vai pat nāvi.

Vakcīnu apstiprināšana Eiropas Savienībā

Pirms vakcīnu var apstiprināt ES, tās izgatavotājam jāiziet stingras pārbaudes...

Vakcīnu drošuma uzraudzība un ziņošana par blakusparādībām

Kad vakcīna ir apstiprināta lietošanai, ES/EEZ valstu iestādes un Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) pastāvīgi uzrauga blakusparādības cilvēkiem, kuri ir saņēmuši vakcīnu.

Vakcīnas efektivitāte

Vakcīnas efektivitāti nosaka tās spēja novērst konkrētu slimību.

Kā vakcīnas darbojas

Katrs vīruss un baktērija izraisa unikālu imūnsistēmas reakciju, kurā iesaistīts specifisks šūnu kopums asinīs...

Lēmumi par lietošanā esošām vakcīnām dažādās Eiropas valstīs

Katra Eiropas valsts individuāli nolemj, kuras vakcīnas tiks iekļautas to valsts vakcinācijas programmās un būs to valsts veselības aprūpes sistēmu apmaksātas.

Page last updated 13 Mar 2020