Árangur bóluefnis

woman being vaccinated
© iStock

Geta bóluefnis til að koma í veg fyrir ákveðinn sjúkdóm ræður árangri þess. Viðurkennd bóluefni eru árangursrík til að koma í veg fyrir sjúkdóma og vernda íbúa þegar þau eru gefin rétt.

Eins og á við um öll lyf þá er ekkert bóluefni 100% árangursríkt hjá hverjum einum og einasta bólusetta einstakling. Árangur hjá einstaklingi veltur á fjölda þátta. Má þar nefna:

  • aldur þeirra
  • aðrir sjúkdómar eða sjúkdómar sem þeir kunna að hafa;
  • tími sem liðin er frá bólusetningu
  • fyrri nálægð eða snerting við sjúkdóminn;
  • hvernig bóluefnið er gefið;
  • bóluefnið

Til dæmis er bóluefnið gegn mislingum, hettusótt og rauðum hundum (MMR) mjög árangursríkt við að koma í veg fyrir sjúkdómana. Það veitir venjulega ævilanga vernd og hefur um 97-99% virkni meðal heilbrigðra barna sem fá tvo skammta.

Í sumum tilvikum getur einstaklingur samt sem áður fengið sjúkdóm, jafnvel eftir að hafa fengið ráðlagða skammta af bóluefni gegn honum. Þetta er vegna þess að einstaklingurinn þróar ekki næga vernd gegn sjúkdómnum eða vegna ónæmis sem minnkar með tímanum. Í þessum tilvikum eru einkenni viðkomandi þó oft mildari en þau hefðu verið án bólusetningar. Þessir einstaklingar eru einnig ólíklegri til að smita aðra.

Ávinningur af bólusetningum

Bóluefni koma í veg fyrir sjúkdóma sem annars gætu valdið alvarlegum heilsufarsvandamálum, varanlegri fötlun eða jafnvel dauða.

Samþykki bóluefna í Evrópusambandinu

Áður en hægt er að samþykkja bóluefni innan ESB verður það að gangast undir strangar prófanir...

Fylgjast með öryggi bóluefnisins og tilkynna um aukaverkanir

Þegar bóluefni er samþykkt til notkunar, hafa yfirvöld innan ESB/EES og Lyfjastofnun Evrópu (EMA) stöðugt eftirlit með aukaverkunum hjá fólki sem hefur fengið bóluefnið.

Hvenig virkar bóluefni

Hver vírus og baktería kallar fram einstaka svörun í ónæmiskerfinu sem nær yfir tiltekið mengi frumna í blóði...

Ákvarðanir um bóluefni í notkun í mismunandi Evrópulöndum

Einstök Evrópuríki ákveða hvaða bóluefni eigi að vera hluti af innlendum bólusetningaráætlunum þeirra og fjármögnuð af innlendum heilbrigðiskerfum.