COVID-19

Man getting a mouth swab to test for COVID-19

Pandemija bolesti COVID-19 uzrokovala je gubitak ljudskih života, dovela do teških oblika bolesti i do socijalnih te gospodarskih poremećaja diljem EU-a i svijeta. Sigurna i učinkovita cjepiva protiv COVID-a 19 mogu zaštititi pojedince od bolesti, a posebice zdravstvene radnike i ranjive skupine stanovništva, kao što su starije osobe i kronični bolesnici.

Europska koordinacija

Europska komisija i agencije EU-a pružaju potporu bržem istraživanju i razvoju cjepiva protiv COVID-a 19.

Time se osigurava dostupnost tih cjepiva u najkraćem mogućem roku, nakon što se dokaže da su sigurna i učinkovita.

Strategijom EU-a za cjepiva protiv COVID-a 19, koju je pokrenula Europska komisija:

  • osiguravaju se visokokvalitetna, sigurna i učinkovita cjepiva protiv COVID-a 19
  • državama članicama i njihovim stanovnicima osigurava se brz pristup tim cjepivima.

Ta je strategija odraz globalne solidarnosti kojom se jamči ravnopravan pristup cjepivima po pristupačnoj cijeni.

Europska komisija iznijela je i ključne elemente pripravnosti koje države članice trebaju uzeti u obzir u svojim strategijama cijepljenja protiv COVID-a 19. Sve pojedinosti dostupne su u komunikaciji Pripravnost za strategije cijepljenja i uvođenje cjepiva protiv COVID-a 19.

 

Općenite informacije o cijepljenju potražite na:

Pojedinačne koristi od cijepljenja

Koristi od cijepljenja za zajednicu

Koristi cijepljenja

Cjepiva protiv COVID-a 19

Europska unija odgovorna je osigurati stanovnicima EU-a/EGP-a dostupnost sigurnih i učinkovitih cjepiva protiv COVID-a 19. Europska komisija odobrava cjepiva protiv COVID-a 19, nakon što Europska agencija za lijekove (EMA) dovrši ocjenjivanje te nakon savjetovanja s državama članicama EU-a. Prva cjepiva dana su krajem 2020.

COVID-19 činjenice

COVID-19 bolest je povezana s koronavirusom-2 (SARS-CoV-2) koji izaziva teški akutni respiratorni sindrom. SARS-CoV-2 novi je soj koronavirusa koji nije bio utvrđen kod ljudi prije prosinca 2019.