Vacsaíniú éigeantach nó molta

Cuireann gach tír AE/LEE a clár imdhíonta féin chun feidhme. Tairgeann an chuid is mó de thíortha AE/LEE an vacsaíniú ar bhonn molta. In 12 thír AE/LEE, tá sé éigeantach leanaí a vacsaíniú in aghaidh roinnt galar, cé go bhfuil vacsaíní éagsúla riachtanach mar éigeantach sna tíortha sin.

Tá ardrátaí cumhdaithe vacsaínithe bainte amach ag tíortha AE/LEE trí vacsaíniú éigeantach agus neamh-éigeantach.

Cinneann gach tír AE/LEE an bhfuil an vacsaíniú éigeantach nó deonach ina críoch féin. Cuireann rialtais náisiúnta tosca san áireamh, amhail a gcórais sláinte, a gcórais dlí agus a nósanna cultúrtha.

Tá eolas maidir leis na tíortha a bhfuil vacsaíniú éigeantach ag baint leo le fáil sa Sceidealóir Vacsaíne.

Sceidil vacsaínithe san AE/LEE

íonn gach tír AE/LEE freagrach as a mbeartas sláinte phoiblí náisiúnta féin, lena n-áirítear...

Vacsaíniú cúitimh agus teanndáileoga

D’fhéadfadh sé nach bhfuair roinnt daoine vacsaíniú nó nach bhfuair an líon molta dáileoga.

An uair le vacsaíniú a sheachaint

D'fhéadfaí vacsaín a bheith fritásctha do dhaoine áirithe, rud a chiallaíonn nach ceart dóibh é a fháil.

Page last updated 13 Már 2020