Faireachán a dhéanamh ar sábháilteacht vacsaíne agus fo-iarmhairtí a thuairisciú

Once a vaccine is approved for use, EU/EEA national authorities and the European Medicines Agency (EMA), continually monitor side effects in people who have received the vaccine.

This ensures that any possible risks are detected and managed as soon as possible.

EMA checks new information on the safety of all vaccines available in Europe. It analyses many sources of data, including:

  • reports from patients, parents and healthcare professionals;
  • clinical studies;
  • the medical literature;
  • information shared by other regulators.

EMA carefully assesses suspected side effects to determine if there is a causal link with the vaccine or not. This helps to rule out the possibility that it was a coincidence or that it was caused by factors unrelated to the vaccine itself. These could be due to an illness or anxiety over being given the vaccine.

This video is available in 24 EU languages. Turn on subtitles in your language.
scientist is working in a laboratory
© iStock

Measann EMA fo-iarmhairtí amhrasta go cúramach le fáil amach cé acu an bhfuil baint fhánach leis an víreas nó nach bhfuil. Tá sé sin ina chuidiú leis an bhféidearthacht ar chomhtharlú a chur as an áireamh nó gurbh iad tosca nár bhain leis an víreas féin ba chúis leo. D’fhéadfadh gurb iad tinneas nó imní faoin vacsaíniú á thabhairt ba chúis leo

Gníomhaíonn EMA agus rialtóirí Eorpacha eile nuair is gá. Mar shampla, is féidir leo treoir uasdátaithe a thabhairt d’oibrithe cúraim sláinte, nó úsáid vacsaíne i ngrúpaí ar leith a shrianadh.

Ba cheart d’othair, gairmí cúraim sláinte agus cuideachtaí cógaisíochta gach fo-iarmhairtí amhrasta a thuairisciú dá n-údarás náisiúnta rialála cógas leighis. Tá tuilleadh faisnéise ar an dóigh le fo-iarmhairtí amhrasta a thuairisciú ar fáil san fhaisnéis ordaithe nó i mbileog an phacáiste nó ar Bunachar sonraí Eorpach na dtuarascálacha um fhrithghníomh díobhálach amhrasta in aghaidh drugaí.

Tá tuilleadh faisnéise ar na fo-iarmhairtí amhrasta a tuairiscíodh ar fáil don phobal ar Bunachar sonraí Eorpach na dtuarascálacha um fhrithghníomh díobhálach amhrasta in aghaidh druga.

Tugtar ‘faireachas cógas’ ar an bpróiseas faireacháin ar shábháilteacht cógas agus na rioscaí a bhainistiú. Tá breis eolais anseo:

 

Buntáistí vacsaínithe

Cuireann vacsaíní cosc ar ghalair a d'fhéadfadh a bheith ina gcúis le fadhbanna sláinte tromchúiseacha, míchumas buan nó fiú bás.

Formheas vacsaíní san Aontas Eorpach

Sular féidir vacsaín a fhormheas san Aontas Eorpach, ní mór d’fhorbróir na vacsaíne í a chur faoi dhiantástáil ...

Éifeachtacht vacsaíne

Is é an cumas atá ag vacsaíne le galar ar leith a chosc a rialaíonn a héifeachtacht.

An dóigh a n-oibríonn vacsaíní

Tionscnaíonn gach víreas agus baictéar trúig freagartha uathúil sa chóras imdhíonachta, a bhaineann le tacar ar leith ceall san fhuil...

Cinntí maidir le vacsaíní atá in úsáid i dtíortha difriúla na hEorpa

Cinneann tíortha Eorpacha aonair na vacsaíní ar chóir bheith mar chuid dá gclár náisiúnta vacsaínithe agus bheith maoinithe ag a gcórais náisiúnta sláinte.

Page last updated 13 Már 2020