Faireachán a dhéanamh ar sábháilteacht vacsaíne agus fo-iarmhairtí a thuairisciú

Nuair a cheadaítear vacsaín le húsáid, déanann údaráis náisiúnta an AE/LEE agus an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA), faireachán leanúnach ar fho-iarmhairtí ar dhaoine a fuair an vacsaín.

Cinntíonn sé sin go mbraitear agus bainistítear aon rioscaí féideartha chomh luath agus is féidir.

Déanann EMA faisnéis nua a sheiceáil faoi shábháilteacht gach vacsaín san Eoraip. Déanann sí anailís ar chuid mhór foinsí sonraí, lena n-áirítear:

  • tuarascálacha ó othair, tuismitheoirí agus gairmí cúraim sláinte;
  • staidéir chliniciúla;
  • an litríocht leighis;
  • faisnéis a thugann rialtóirí eile.

Measann EMA fo-iarmhairtí amhrasta go cúramach le fáil amach cé acu an bhfuil baint fhánach leis an víreas nó nach bhfuil. Tá sé sin ina chuidiú leis an bhféidearthacht ar chomhtharlú a chur as an áireamh nó gurbh iad tosca nár bhain leis an víreas féin ba chúis leo. D’fhéadfadh gurb iad tinneas nó imní faoin vacsaíniú á thabhairt ba chúis leo.

Tá an físeán seo ar fáil in 24 teanga AE. Cas air na fotheidil i do theanga féin.

Gníomhaíonn EMA agus rialtóirí Eorpacha eile nuair is gá. Mar shampla, is féidir leo treoir uasdátaithe a thabhairt d’oibrithe cúraim sláinte, nó úsáid vacsaíne i ngrúpaí ar leith a shrianadh.

Ba cheart d’othair, gairmí cúraim sláinte agus cuideachtaí cógaisíochta gach fo-iarmhairtí amhrasta a thuairisciú dá n-údarás náisiúnta rialála cógas leighis. Tá tuilleadh faisnéise ar an dóigh le fo-iarmhairtí amhrasta a thuairisciú ar fáil san fhaisnéis ordaithe nó i mbileog an phacáiste nó ar Bunachar sonraí Eorpach na dtuarascálacha um fhrithghníomh díobhálach amhrasta in aghaidh drugaí.

Tá tuilleadh faisnéise ar na fo-iarmhairtí amhrasta a tuairiscíodh ar fáil don phobal ar Bunachar sonraí Eorpach na dtuarascálacha um fhrithghníomh díobhálach amhrasta in aghaidh druga.

Tugtar ‘faireachas cógas’ ar an bpróiseas faireacháin ar shábháilteacht cógas agus na rioscaí a bhainistiú. Tá breis eolais anseo:

 

Buntáistí vacsaínithe

Cuireann vacsaíní cosc ar ghalair a d’fhéadfadh a bheith in a gcúis le fadhbanna sláinte, míchumais nó bás. Is annamh anois a lán galair mar gheall ar vacsaíniú.

Formheas vacsaíní san Aontas Eorpach

Faisnéis maidir le formheas vacsaíní, tástáil agus meastóireacht eolaíoch arna déanamh ag na húdaráis chun a gcáilíocht, a n-éifeachtacht agus a sábháilteacht a rialú.

Éifeachtacht vacsaíne

Tá vacsaíní formheasta éifeachtach chun galair agus siomptóim thromchúiseacha a chosc agus chun tarchur a laghdú.

Page last updated 13 Már 2020