Rokotteen aineosat

Vaccine components

Yhden tai useamman antigeenin lisäksi rokotteessa on muitakin aineosia. Niitä ovat seuraavat:

  • Adjuvantit: ne parantavat rokotteelle syntyvää immuunivastetta tekemällä siitä vahvemman, nopeamman ja pysyvämmän. Esimerkiksi alumiini on adjuvantti.
  • Apuaineet: ne ovat inaktiivisia aineosia, kuten vettä tai natriumkloridia (suolaa), sekä säilöntäaineita tai stabilointiaineita, joiden avulla rokote pysyy muuttumattomana säilytyksen aikana, ja ne pitävät sen myös aktiivisena.

Näitä aineita valvotaan jatkuvasti, jotta voidaan varmistaa, että niiden pitoisuus pysyy tasolla, jonka on osoitettu olevan turvallinen. Sääntelyviranomaiset huolehtivat siitä, että näiden aineiden hyödyt arvioidaan niiden takia mahdollisesti kehittyvien reaktioiden riskiin nähden.

Rokotteessa voi olla myös jäämiä muista valmistusprosessissa käytetyistä aineista, kuten ovalbumiinista (kananmunissa oleva proteiini) tai neomysiinistä (antibiootti).

Kun rokotteissa on näitä aineita sellainen pitoisuus, joka voi aiheuttaa reaktion yliherkälle tai allergiselle henkilölle, asiasta ilmoitetaan terveydenhuollon työntekijöille ja potilaille annettavissa tiedoissa. Esimerkiksi pakkausselosteessa kerrotaan, jos rokotteen käyttöön liittyy erityisiä varotoimia tietyistä allergioista kärsivillä ihmisillä. Näin on esimerkiksi kananmunan jäämiä sisältävien rokotteiden yhteydessä, jos rokote on määrä antaa kananmunille allergiselle henkilölle.

 

Page last updated 13 Maa 2020