Covid-19-rokotteet

Coronavirus test

Euroopan unioni vastaa sen varmistamisesta, että turvalliset ja tehokkaat covid-19-rokotteet saadaan yleiseen käyttöön EU-maissa ja ETA-alueella. Euroopan komissio myönsi myyntiluvan ensimmäiselle covid-19-rokotteelle 21. joulukuuta 2020 Euroopan lääkeviraston (EMA) arvioinnin ja EU:n jäsenvaltioiden kuulemisen jälkeen.

 

Miten covid-19-rokotteet vaikuttavat

Covid-19-rokotteet ehkäisevät covid-19-tautia käynnistämällä immuunivasteen.

Useimmat covid-19-rokotteet käynnistävät immuunivasteen reagoimalla pieneen osaan SARS-CoV-2-koronavirusta. SARS-CoV-2 on virus, joka aiheuttaa covid-19-taudin.

Jos covid-19-rokotteen saanut henkilö saa myöhemmin virustartunnan, immuunijärjestelmä tunnistaa viruksen.

Rokotetun henkilön immuunijärjestelmä suojaa covid-19-taudilta, koska se on valmis torjumaan viruksen.

Lisätietoja Miten rokotteet vaikuttavat?

 

Covid-19-rokotteiden kehittäminen ja hyväksyminen

Covid-19-rokotteet kehitetään samoja laatua, turvallisuutta ja tehoa koskevia lakisääteisiä vaatimuksia noudattaen kuin muutkin rokotteet.

Muiden rokotteiden tavoin covid-19-rokotteiden vaikutukset testataan ensin laboratoriossa, myös eläimillä, ja sen jälkeen vapaaehtoisilla henkilöillä.

Euroopan lääkevirasto (EMA) arvioi covid-19-rokotteet samojen tiukkojen vaatimusten mukaisesti kuin kaikki muutkin rokotteet ennen kuin ne voidaan saattaa markkinoille. Lue lisää rokotteiden hyväksymisestä Euroopan unionissa.

Covid-19-rokotteissa poikkeavaa on se, että kehitys ja hyväksyntä tapahtuvat paljon nopeammin, koska virus on kansanterveydellinen uhka.

Euroopan lääkevirasto arvioi covid-19-rokotteita kehittävien yritysten laadullisesti korkeatasoisia hakemuksia lyhimmässä mahdollisessa ajassa varmistaen samalla päätöstensä luotettavuuden. Tässä tehtävässään se

  • antaa ohjeita auttaakseen covid-19-rokotteiden kehittäjiä hyväksynnän hakemisen valmistelussa
  • ottaa käyttöön nopeat arviointimenettelyt
  • arvioi keskeiset tiedot covid-19-rokotteista heti, kun ne ovat saatavilla.

 

Covid-19-rokotteen turvallisuuden ja tehokkuuden seuranta

EU seuraa jatkuvasti covid-19-rokotteiden turvallisuutta ja tehokkuutta.

Euroopan lääkevirasto seuraa näiden rokotteiden haittavaikutuksia, kuten se tekee kaikkien rokotteiden kohdalla.

Samanaikaisesti Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) seuraa tiiviisti covid-19-rokotteiden tehokkuutta.

Näin EU voi havainnoida ja arvioida covid-19-rokotteen hyödyistä ja turvallisuudesta saatavat uudet tiedot viipymättä. Täten varmistetaan, että mahdolliset riskit havaitaan ja hallitaan mahdollisimman nopeasti, ks. Rokotteiden turvallisuuden valvonta ja haittavaikutuksista ilmoittaminen.

 

Lisätietoa

Tosiasiaa koronaviruksesta

Covid-19 on sairaus, jonka aiheuttajana on vakavan äkillisen hengitystieoireyhtymän aiheuttava koronavirus 2 (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 on uusi koronaviruskanta, jota ei ollut todettu ihmisillä ennen joulukuuta 2019.

Page last updated 23 Jou 2020