COVID-19

Man getting a mouth swab to test for COVID-19

Covid-19-pandemia on aiheuttanut ihmishenkien menetyksiä, vakavaa sairastumista sekä sosiaalisia ja taloudellisia häiriöitä kaikkialla Euroopan unionissa (EU) ja maailmanlaajuisesti. Turvallisilla ja tehokkailla covid-19-rokotteilla voidaan suojella ihmisiä sairastumiselta, erityisesti terveydenhuollon ammattilaisia ja haavoittuvassa asemassa olevia väestöryhmiä, kuten ikääntyneitä ja pitkäaikaissairaita.

Koordinointi Euroopassa

Euroopan komissio ja EU:n virastot ovat tukeneet covid-19-rokotteiden nopeutettua tutkimus- ja kehitystyötä.

Näin on varmistettu, että rokotteita saadaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun niiden on osoitettu olevan turvallisia ja tehokkaita.

Euroopan komission käynnistämän covid-19-rokotteita koskevan EU:n strategian avulla

  • varmistetaan, että covid-19-rokotteet ovat korkealaatuisia, turvallisia ja tehokkaita
  • turvataan jäsenvaltioille ja niiden väestölle nopea rokotteiden saanti.

Strategia kuvastaa pyrkimystä maailmanlaajuiseen solidaarisuuteen, jotta varmistettaisiin kohtuuhintaisten rokotteiden tasapuolinen saatavuus.

Euroopan komissio on myös määritellyt keskeiset valmiustekijät, jotka jäsenvaltioiden on otettava huomioon covid-19-rokotusstrategioissaan. Tarkempaa tietoa: Valmistautuminen covid-19-rokotusstrategioihin ja rokotteiden käyttöönottoon

 

Yleistä tietoa rokotuksesta:

Rokotusten hyödyt ihmisille

Rokotusten hyödyt yhteisölle

Rokottamisen edut

Covid-19-rokotteet

Euroopan unioni vastaa sen varmistamisesta, että turvalliset ja tehokkaat covid-19-rokotteet saadaan yleiseen käyttöön EU-maissa ja ETA-alueella. Euroopan komissio myöntää myyntiluvan covid-19-rokotteille Euroopan lääkeviraston (EMA) arvioinnin ja EU:n jäsenvaltioiden kuulemisen jälkeen. Ensimmäiset rokotteet annettiin vuoden 2020 lopussa.

Tosiasiaa koronaviruksesta

Covid-19 on sairaus, jonka aiheuttajana on vakavan äkillisen hengitystieoireyhtymän aiheuttava koronavirus 2 (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 on uusi koronaviruskanta, jota ei ollut todettu ihmisillä ennen joulukuuta 2019.