Kohustuslik või soovitatav vaktsineerimine

Iga ELi/EMP riik rakendab oma vaktsineerimiskava. Enamikus ELi/EMP riikides toimub vaktsineerimine soovituslikul alusel. 12 ELi/EMP riigis on kohustuslik vaktsineerida lapsi mõne haiguse vastu, kuigi see, mis haiguse vastu vaktsineerimine on kohustuslik, oleneb riigist.

ELi/EMP riigid on tänu kohustuslikule ja mittekohustuslikule vaktsineerimisele saavutanud kõrge vaktsineeritustaseme.

Iga ELi/EMP riik otsustab, kas vaktsineerimine on riigis kohustuslik või vabatahtlik. Riikide valitsused arvestavad seda otsustades riigi tervishoiusüsteemi, õigussüsteemi ja kultuuritavadega.

Teave, mis riikides on vaktsineerimine kohustuslik, on vaktsineerimisgraafiku jaotises.

Vaktsineerimiskavad ELis/EMPs

Iga ELi/EMP riik vastutab oma riikliku rahvatervisepoliitika, sealhulgas…

Järelvaktsineerimine ja võimendusannused

Mõnel inimesel võib olla jäänud teatud vaktsineerimine tegemata või ei saanud nad soovitatavat arvu annuseid.

Millal mitte vaktsineerida?

Vaktsiin võib olla teatud inimestele vastunäidustatud, mis tähendab, et neil tuleb vältida vaktsineerimist.

Page last updated 13 Märts 2020