Vaktsiinide ohutuse seire ja kõrvalnähtude teatamine

Kui vaktsiin on kasutamiseks heaks kiidetud, jälgivad ELi/EMP riiklikud ametiasutused ja Euroopa Ravimiamet (EMA), pidevalt kõrvalnähte inimestel, kes on saanud seda vaktsiini.

See tagab, et kõik võimalikud riskid leitakse ja kõrvaldatakse võimalikult kiiresti.

EMA kontrollib kõigi Euroopas turustatavate vaktsiinide uut ohutusteavet. EMA analüüsib paljusid andmeallikaid, näiteks järgmisi:

  • patsientide, lapsevanemate ja tervishoiutöötajate teated;
  • kliinilised uuringud;
  • meditsiinikirjandus;
  • muude reguleerimisasutuste jagatud teave.

EMA hindab võimalikke kõrvalnähte hoolikalt, et leida, kas põhjuslik seos vaktsiiniga on olemas või mitte. See aitab välistada, et kõrvalnähu põhjustas juhuslik kokkulangevus või tegurid, mis ei olnud vaktsiiniga seotud, näiteks haigus või vaktsineerimisega seotud ärevus.

Video on kättesaadav 24 ELi keeles. Kasutage omakeelseid subtiitreid.

Vajaduse korral võtavad EMA ja Euroopa muud reguleerimisasutused meetmeid. Nad võivad näiteks anda tervishoiutöötajatele uuendatud juhised või isegi piirata vaktsiini kasutamist teatud rühmadel.

Patsiendid, tervishoiutöötajad ja ravimifirmad peavad teatama kõik võimalikud kõrvalnähud riigi ravimiametile. Võimalike kõrvaltoimete teatamise lisateave on ravimiteabes, pakendi infolehel ja ravimite võimalike kõrvaltoimete teatiste Euroopa andmebaasis.

Teatatud oletatavate kõrvaltoimete teave on avaldatud ravimite võimalike kõrvaltoimete teatiste Euroopa andmebaasis.

Ravimite ohutuse seiret ja nende riskide haldamist nimetatakse ravimiohutuse järelevalveks. Lisateave:

 

Vaktsineerimise kasulikkus

Vaktsiinid ennetavad haigusi, mis võivad muidu põhjustada raskeid terviseprobleeme, püsivat puuet või isegi surma.

Vaktsiinide heakskiitmine Euroopa Liidus

Enne vaktsiini heakskiitmist ELis peab selle arendaja seda põhjalikult uurima…

Vaktsiinide efektiivsus

See, kas vaktsiin suudab ennetada teatud haigust, määrab vaktsiini efektiivsuse.

Kuidas vaktsiinid toimivad?

Iga viirus ja bakter tekitab immuunsüsteemis ainulaadse reaktsiooni, mis hõlmab teatud rakukogumit vereringes…

Otsused Euroopa riikides kasutatavate vaktsiinide kohta

Iga Euroopa riik otsustab, mis vaktsiinid on riiklikus vaktsineerimiskavas ja mida rahastab riiklik tervishoiusüsteem.

Page last updated 13 Märts 2020