Ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV)

Η λοίμωξη από τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) είναι μια ιογενής λοίμωξη η οποία μεταδίδεται κυρίως σεξουαλικά με άμεση επαφή...

Κοκκύτης

Ο κοκκύτης είναι μια άκρως λοιμώδης νόσος που οφείλεται σε βακτήριο και προσβάλλει τους πνεύμονες και τους αεραγωγούς.

disease illustration

Κύριος σκοπός του παρόντος δικτυακού τόπου είναι η παροχή ακριβών, αντικειμενικών και επικαιροποιημένων στοιχείων για τα εμβόλια και τον εμβολιασμό. Παρέχει επίσης επισκόπηση των μηχανισμών που έχουν θεσπιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση των διαθέσιμων εμβολίων προς τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και αποτελεσματικότητας.

Είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναπτύχθηκε σύμφωνα με τη Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας για την καταπολέμηση των ασθενειών που προλαμβάνονται με εμβολιασμό , η οποία εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2018. Διαβάστε περισσότερα

Οφέλη από τον εμβολιασμό για τους ανθρώπους

Ο εμβολιασμός προστατεύει τους ανθρώπους από ασθένειες που θα μπορούσαν να έχουν σοβαρές...

Τα οφέλη του εμβολιασμού για την κοινότητα

Ο εμβολιασμός προστατεύει τα άτομα που έχουν εμβολιαστεί και τους γύρω τους που είναι ευάλωτοι στις...

Τρόπος δράσης των εμβολίων

Κάθε ιός και βακτήριο ενεργοποιεί μια μοναδική αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος στην οποία συμμετέχει ένα συγκεκριμένο...

Η έγκριση των εμβολίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προτού ένα εμβόλιο εγκριθεί στην ΕΕ, πρέπει να υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμές από...

Πότε πρέπει να εμβολιαζόμαστε

Τα εμβόλια προστατεύουν τους ανθρώπους σε διάφορα στάδια της ζωής τους. Ο εμβολιασμός συνιστάται σε διαφορετικές...

Η αποτελεσματικότητα των εμβολίων

Η ικανότητα του εμβολίου να προλαμβάνει μια συγκεκριμένη ασθένεια καθορίζει την αποτελεσματικότητά του.