Κύριος σκοπός του παρόντος δικτυακού τόπου είναι η παροχή ακριβών, αντικειμενικών και επικαιροποιημένων στοιχείων για τα εμβόλια και τον εμβολιασμό. Παρέχει επίσης επισκόπηση των μηχανισμών που έχουν θεσπιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση των διαθέσιμων εμβολίων προς τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και αποτελεσματικότητας. Διαβάστε περισσότερα.

Γρίπη

Η γρίπη είναι μια μεταδοτική νόσος του αναπνευστικού συστήματος, η οποία οφείλεται σε λοίμωξη από τον ιό της γρίπης.

Ερυθρά

Η ερυθρά είναι ιογενής λοίμωξη. Στα υγιή άτομα τα συμπτώματα είναι συνήθως ήπια.

Ιλαρά

Η ιλαρά είναι μια ιογενής νόσος. Μεταδίδεται πολύ γρήγορα σε άτομα κάθε ηλικίας και μπορεί να εξαπλωθεί ευρέως.

Το παρόν βίντεο είναι διαθέσιμο σε 24 γλώσσες της ΕΕ. Ρυθμίστε τους υπότιτλους στη γλώσσα σας.

Οφέλη από τον εμβολιασμό για τους ανθρώπους

Ο εμβολιασμός προστατεύει τους ανθρώπους από ασθένειες που θα μπορούσαν να έχουν σοβαρές...

Τα οφέλη του εμβολιασμού για την κοινότητα

Ο εμβολιασμός προστατεύει τα άτομα που έχουν εμβολιαστεί και τους γύρω τους που είναι ευάλωτοι στις...

Τρόπος δράσης των εμβολίων

Κάθε ιός και βακτήριο ενεργοποιεί μια μοναδική αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος στην οποία συμμετέχει ένα συγκεκριμένο...

Η έγκριση των εμβολίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προτού ένα εμβόλιο εγκριθεί στην ΕΕ, πρέπει να υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμές από...

Πότε πρέπει να εμβολιαζόμαστε

Τα εμβόλια προστατεύουν τους ανθρώπους σε διάφορα στάδια της ζωής τους. Ο εμβολιασμός συνιστάται σε διαφορετικές...

Η αποτελεσματικότητα των εμβολίων

Η ικανότητα του εμβολίου να προλαμβάνει μια συγκεκριμένη ασθένεια καθορίζει την αποτελεσματικότητά του.