Οφέλη από τον εμβολιασμό

smiling-girl-being-vaccinated
© iStock

Τα εμβόλια προλαμβάνουν νόσους οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα υγείας, μόνιμη αναπηρία ή ακόμη και θάνατο. Τα εμβόλια χορηγούνται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο με σκοπό την προστασία από τις σοβαρές ασθένειες.

Για παράδειγμα, στη διάρκεια του 2018 περίπου το 86 % των βρεφών παγκοσμίως έλαβαν τρεις δόσεις του εμβολίου που προστατεύει από τη διφθερίτιδα, τον τέτανο και τον κοκκύτη (DTP), και το 85 % των βρεφών ανά τον κόσμο έλαβαν τρεις δόσεις εμβολίου κατά της πολιομυελίτιδας (1).

Σε αντίθεση με τη θεραπεία που παρέχεται για την ίαση μιας ασθένειας, τα εμβόλια χορηγούνται συνήθως σε υγιή άτομα για την πρόληψη της ασθένειας. Ως εκ τούτου, τα μακροπρόθεσμα οφέλη του εμβολιασμού μπορεί να μην είναι άμεσα εμφανή.

Πολλές μεταδοτικές ασθένειες σήμερα είναι πολύ σπάνιες χάρη στον εμβολιασμό, με αποτέλεσμα να λησμονούνται μερικές φορές οι αρνητικές συνέπειες των ασθενειών αυτών. Εάν οι άνθρωποι σταματούσαν να εμβολιάζονται, πολλές από τις εν λόγω ασθένειες και οι εστίες τους θα μπορούσαν και πάλι να κάνουν την εμφάνισή τους.

Παράδειγμα: ιλαρά

Η ιλαρά είχε σχεδόν εξαλειφθεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Ωστόσο, από τον Οκτώβριο του 2016, παρατηρήθηκε επανεμφάνιση της ιλαράς στην ΕΕ/στον ΕΟΧ, με εστίες σε αρκετές χώρες (2), λόγω της μείωσης των εμβολιασμών.

Η ιλαρά μπορεί να είναι ιδιαίτερα σοβαρής μορφής ή ακόμη και απειλητική για τη ζωή. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. ενημερωτικό δελτίο για την ιλαρά.

Η μόνη προστασία κατά της ιλαράς είναι ο εμβολιασμός. Το εμβόλιο MMR προστατεύει από την ιλαρά, την παρωτίτιδα και την ερυθρά. Το εμβόλιο MMR είναι ασφαλές και αποτελεσματικό.

Παράδειγμα: κοκκύτης

Ο κοκκύτης είναι ασθένεια που προσβάλλει τους αεραγωγούς. Μεταδίδεται πολύ εύκολα. Μπορεί να απαιτηθεί νοσηλεία για τα βρέφη και ο κίνδυνος επιπλοκών και νοσηλείας αυξάνεται στα βρέφη ηλικίας μικρότερης των 3 μηνών. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς σπασμούς βήχα και διαρκεί συνήθως τρεις έως έξι εβδομάδες.

Στις επιπλοκές περιλαμβάνονται η πνευμονία, η εγκεφαλοπάθεια (ασθένεια του εγκεφάλου), οι επιληπτικές κρίσεις και ακόμη και ο θάνατος. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. ενημερωτικό δελτίο για τον κοκκύτη.

Ο εμβολιασμός κατά του κοκκύτη έχει ενταχθεί στα εθνικά προγράμματα ανοσοποίησης της ΕΕ. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύονται τα παιδιά από τον κοκκύτη και το εμβόλιο έχει μόνο ήπιες ανεπιθύμητες ενέργειες. Περίπου το 20% των βρεφών μπορεί να παρουσιάσουν ερυθρότητα και πόνο στο σημείο της ένεσης. Λιγότερο από το 5% θα παρουσιάσουν πυρετό.

--------------------------------------------------------------------

Αναφορές:

(1)https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/immunization-coverage

(2) ECDC risk assessment ‘Who is at risk for measles in the EU/EEA?’, 28 May 2019:https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/risk-assessment-measles-eu-eea-2019

Η έγκριση των εμβολίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Πληροφορίες σχετικά με την έγκριση εμβολίων, τις δοκιμές και την επιστημονική αξιολόγηση από τις αρχές, με σκοπό τον έλεγχο της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας.

Page last updated 13 Μαρ 2020