Στοιχεία σχετικά με τα εμβόλια

Vaccines are used worldwide as a highly effective way to protect people from contracting infectious diseases. They also help to prevent the spread of diseases in the community. Vaccines work by ‘teaching’ a person's immune system (the body’s natural defences) to defend itself against a specific disease. They mainly target diseases caused by viruses or bacteria.

The first vaccine was developed in the 18th century in the United Kingdom. It was a vaccine against smallpox, a deadly disease. Smallpox is now eradicated worldwide in humans thanks to vaccination. The last known naturally occurring case was recorded in 1977 in Somalia. 

Nowadays, there are vaccines for many diseases. Research is ongoing to develop vaccines against more diseases.

Researchers across the world are seeking to develop a vaccine to protect against novel coronavirus disease (COVID-19). A vaccine was developed against Ebola virus disease and research is underway on vaccines to protect against human immunodeficiency virus (HIV).

This video is available in 24 EU languages. Turn on subtitles in your language.
doctor with a vaccine
© iStock

Ασφάλεια, ποιότητα και πρότυπα

Προτού χρησιμοποιηθεί ένα νέο εμβόλιο πρέπει να υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμές. Η χρήση του εμβολίου μπορεί να εγκριθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) μόνο κατόπιν επιστημονικής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των εν λόγω δοκιμών προκειμένου να διασφαλιστούν η ποιότητα, η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά του.

Από την αξιολόγηση αυτή πρέπει να προκύψει ότι τα οφέλη του εμβολίου για την προστασία του ανθρώπινου πληθυσμού από τις ασθένειες είναι πολύ πιο σημαντικά από κάθε πιθανό κίνδυνο. Οι επιστημονικοί εμπειρογνώμονες που αξιολογούν τα εμβόλια εξετάζουν πάντα πολύ προσεκτικά τα οφέλη και τους πιθανούς κινδύνους, ειδικότερα επειδή τα εμβόλια χορηγούνται σε υγιείς ανθρώπους.

Τότε μόνο, και εφόσον χορηγηθεί η σχετική έγκριση, μπορεί ένα εμβόλιο να παρασκευάζεται, να διατίθεται στην αγορά και να χρησιμοποιείται για την προστασία των ανθρώπων. Τα εμβόλια τελούν υπό συνεχή παρακολούθηση ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι παραμένουν ασφαλή και αποτελεσματικά.

Όπως μπορεί να συμβεί με οποιοδήποτε φάρμακο, έτσι και μετά τη χορήγηση εμβολίου ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να εμφανίσουν ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες είναι συνήθως ήπιας μορφής και μικρής διάρκειας. Σε αυτές περιλαμβάνονται πυρετός, ή πόνος ή ερυθρότητα στο σημείο της ένεσης. Η εμφάνιση σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών είναι πολύ σπάνια.

Οφέλη από τον εμβολιασμό

Τα εμβόλια προλαμβάνουν νόσους οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα...

Η έγκριση των εμβολίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προτού ένα εμβόλιο εγκριθεί στην ΕΕ, πρέπει να υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμές από...

Παρακολούθηση της ασφάλειας των εμβολίων και εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών

Μόλις ένα εμβόλιο εγκριθεί για χρήση, οι εθνικές αρχές της ΕΕ/του ΕΟΧ και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA), παρακολουθούν συνεχώς...

Η αποτελεσματικότητα των εμβολίων

Η ικανότητα του εμβολίου να προλαμβάνει μια συγκεκριμένη ασθένεια καθορίζει την αποτελεσματικότητά του.

Τρόπος δράσης των εμβολίων

Κάθε ιός και βακτήριο ενεργοποιεί μια μοναδική αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος στην οποία συμμετέχει ένα συγκεκριμένο...

Η λήψη αποφάσεων σχετικά με τα εμβόλια που χορηγούνται στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες

Κάθε ευρωπαϊκή χώρα αποφασίζει σχετικά με τα εμβόλια που θα συμπεριλαμβάνονται στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών της...

Page last updated 13 Μαρ 2020