Η κατάσταση της ιλαράς στην ΕΕ

Ακολουθούν τα πλέον πρόσφατα δεδομένα για τις επιδημικές εξάρσεις της ιλαράς στα κράτη μέλη της ΕΕ. Τα δεδομένα βασίζονται σε πληροφορίες που υποβλήθηκαν και επαληθεύτηκαν από τα κράτη μέλη μέσω του συστήματος επιτήρησης νόσων του ECDC.

Ο άτλαντας επιτήρησης λοιμωδών νόσων του ECDC παρέχει επίσης στοιχεία σχετικά με άλλες ασθένειες που προλαμβάνονται με εμβολιασμό, όπως η διφθερίτιδα, ο κοκκύτης και η ερυθρά. Παρέχει στον χρήστη επιλογές για να φιλτράρει τις πληροφορίες με βάση κριτήρια όπως η ασθένεια και η χρονική περίοδος.

Page last updated 13 Μαρ 2020