Πότε πρέπει να εμβολιαζόμαστε

Τα εμβόλια προστατεύουν τους ανθρώπους σε διάφορα στάδια της ζωής τους. Ο εμβολιασμός συνιστάται σε διαφορετικές ηλικίες, συχνά σε βρέφη και παιδιά, αλλά και σε εφήβους, ενήλικες και ηλικιωμένους.

Τα εθνικά προγράμματα εμβολιασμού στις χώρες της ΕΕ/του ΕΟΧ συνιστούν τον εμβολιασμό σε συγκεκριμένες ηλικίες και για συγκεκριμένους πληθυσμούς. Παρέχουν επίσης συστάσεις για άτομα με χρόνια νοσήματα. Σε ορισμένες χώρες οι συστάσεις αυτές εκπονούνται σε κρατικό ή περιφερειακό επίπεδο.

Οι επαγγελματίες στον τομέα της υγείας (π.χ. γιατροί, νοσηλευτές) είναι υπεύθυνοι να διασφαλίζουν ότι οι ασθενείς τους εμβολιάζονται με τα συνιστώμενα εμβόλια την κατάλληλη χρονική στιγμή.

Ορισμένα εμβόλια δεν εντάσσονται στα προγράμματα συστηματικού εμβολιασμού αλλά στοχεύουν συγκεκριμένες ομάδες. Για παράδειγμα, ενδέχεται να χρειαστεί να εμβολιαστούν όσοι ταξιδεύουν σε περιοχές όπου ενδημούν ορισμένα λοιμώδη νοσήματα, όπως ο κίτρινος πυρετός και ο τυφοειδής πυρετός. Ορισμένες χώρες ζητούν αποδεικτικά στοιχεία για την υλοποίηση συγκεκριμένων εμβολιασμών προτού να επιτρέψουν την είσοδο στη χώρα.

Προγράμματα εμβολιασμών στην ΕΕ/στον ΕΟΧ

Κάθε χώρα της ΕΕ/του ΕΟΧ είναι υπεύθυνη για τη δική της εθνική πολιτική δημόσιας υγείας, η οποία περιλαμβάνει...

Υποχρεωτικός ή συνιστώμενος εμβολιασμός

Κάθε χώρα της ΕΕ/του ΕΟΧ εφαρμόζει δικό της πρόγραμμα ανοσοποίησης...

Εμβολιασμός αναπλήρωσης και αναμνηστικές δόσεις

Ορισμένα άτομα μπορεί να έχουν παραλείψει κάποιον εμβολιασμό ή να μην έχουν λάβει τον συνιστώμενο αριθμό δόσεων ενός...

Πότε πρέπει να αποφεύγεται ο εμβολιασμός

Ένα εμβόλιο μπορεί να αντενδείκνυται για ορισμένα άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να τους χορηγείται.

Page last updated 13 Μαρ 2020