Influenza

Faktablad

Hvad er influenza?

Influenza er en smitsom luftvejssygdom, der skyldes infektion med en influenzavirus. I Europa forekommer influenza i regelmæssige årlige epidemier i vintersæsonen. Disse epidemier er forbundet med et højt antal hospitalsindlæggelser og høj dødelighed.

I de EU/EØS-lande, der deltager i EuroMOMO-netværket (1), blev dødeligheden i influenzasæsonerne i 2016/17 og 2017/18 (2) skønnet til at ligge på helt op til 25 dødsfald pr. 100 000 indbyggere.

Dyr kan også blive smittet med influenza. Undertiden kan mennesker blive smittet af dyr, som det f.eks. var tilfældet med fugle- og svineinfluenza.

Ud over sæsonepidemierne kan der også opstå nye influenzavira, der medfører pandemier. En pandemi er, når en ny human influenza hurtigt spredes i verden. Influenzapandemien i 2009, A(H1N1)pdm09, forårsagede mellem 123 000 og 203 000 dødsfald på verdensplan og udgjorde en betydelig global socioøkonomisk byrde (3).

Influenzapandemier opstår, når der kommer en ny influenzavirusstamme, der kan smitte mennesker og som de fleste ikke er immune over for, og som kan overføres effektivt fra menneske til menneske.

Symptoms of influenza

Hvad er symptomerne på influenza?

Ikke alle, der smittes med influenzavirus, bliver syge. For dem, der gør, er de almindelige symptomer bl.a.:

  • feber eller feberagtig tilstand;
  • hovedpine;
  • muskelsmerter;
  • generel følelse af at være syg;
  • løbende næse;
  • ondt i halsen;
  • tør hoste.

Sygdommens sværhedsgrad varierer betydeligt fra slet ingen symptomer til svær sygdom. I ukomplicerede tilfælde forsvinder symptomerne af sig selv inden for en uge.

 

Father and child

Hvilke komplikationer kan influenza medføre?

Komplikationerne ved influenza kan være lungebetændelse og hjernebetændelse (encephalitis). Hos mennesker, der allerede har en sygdomstilstand, er der større risiko for, at sygdommen forværres af en influenzainfektion.

Hvordan spredes influenza?

Influenza overføres let fra menneske til menneske. Det sker primært gennem direkte kontakt med sekreter fra smittede patienter, f.eks. bittesmå væskedråber, der frigives ved nys eller udånding. Det spredes også gennem sekreter på hænder, tekstiler og overflader, som folk rører ved.

Hvem har risiko for at få influenza?

Cirka 20 % af befolkningen bliver smittet med influenza hvert år, og hver fjerde smittede vil udvikle symptomer. Børn smittes lidt oftere end voksne.

Svær sygdom og komplikationer er mere almindelige hos meget små børn, svagelige ældre og visse sygdomsrisikogrupper. Omkring halvdelen af de børn og de voksne i den arbejdsdygtige alder, som får behov for intensiv behandling, har dog ingen allerede eksisterende sygdomstilstande.

process of vaccination illustration

Hvad kan man gøre for at undgå at få influenza?

Vaccination er den mest effektive måde at forebygge influenza på. EU-medlemsstaterne anbefaler at vaccinere mod sæsoninfluenza i risikogrupper, f.eks. ældre og personer med kroniske sygdomme såsom hjertesygdomme, lunge- og luftvejsproblemer, diabetes eller problemer med immunsystemet.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anbefaler også at vaccinere sundhedspersoner. EU-Rådets henstilling om vaccination mod sæsoninfluenza tilskynder landene til at øge vaccinationsdækningen blandt sundhedspersoner.

De fleste EU-medlemsstater følger WHO's henstillinger om at vaccinere gravide kvinder, og nogle følger henstillingerne om at vaccinere raske børn i alderen 6-59 måneder.

Det er nødvendigt at opdatere sæsonvaccinationsvacciner hvert år, eftersom der løbende kommer nye influenzavira.

Ud over vaccination har antivirale lægemidler vist sig at være sikre og effektive foranstaltninger til at forebygge influenzasmitte eller mindske sværhedsgraden af infektioner i visse miljøer, f.eks. på plejehjem.

Hvordan behandles influenza?

I de fleste influenzatilfælde anbefales patienterne at være sengeliggende og drikke meget væske for at bedre deres symptomer. Risikoen for at smitte andre minimeres desuden ved at blive hjemme. Patienter anbefales at søge læge, hvis deres tilstand fortsat forværres.

Antivirale lægemidler, der tages hurtigst muligt efter sygdomsstart, er sikre og effektive foranstaltninger til behandling af influenza. Antivirale lægemidler anbefales dog generelt til svære tilfælde eller tilfælde, hvor sygdommen hurtigt bliver værre. I nogle tilfælde får patienter bakteriekomplikationer som følge af influenzasmitten og skal behandles med antibiotika.

--------------------------------------------------------------------

Referencer:

(1) EuroMOMO - European monitoring of excess mortality for public health action: http://www.euromomo.eu (EN)

(2) Nielsen J. et al. European all-cause excess and influenza-attributable mortality in the 2017/18 season: should the burden of influenza B be reconsidered? Clinical Microbiology and Infection. 2019, bind 25, 10. udgave, 1266–1276. Tilgængelig på: https://www.clinicalmicrobiologyandinfection.com/article/S1198-743X(19)30058-8/fulltext (EN)

(3) Simonsen L. et al. Global mortality estimates for the 2009 Influenza Pandemic from the GLaMOR project: a modeling study. PLoS Med. 2013 nov, 10(11): e1001558. Tilgængelig på: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3841239/ (EN)

Du kan finde flere oplysninger på ECDC's websted: https://www.ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza/facts/factsheet (EN)

Bemærk: Indholdet af dette faktablad er ment som generel information og bør ikke erstatte den individuelle rådgivning og vurdering, som sundhedspersonale kan give.

Flere faktablade