Status på mæslinger i EU

Nedenfor findes de nyeste data om mæslingeudbrud i EU-medlemsstaterne. Dataene er baseret på information, der er indsendt og verificeret af medlemsstaterne gennem ECDC's sygdomsovervågningssystem.

ECDC's overvågningsatlas over smitsomme sygdomme rummer også data om andre vaccineforebyggelige sygdomme, f.eks. difteri, kighoste og røde hunde. Det giver brugeren mulighed for at filtrere information efter kriterier såsom sygdom og tidsrum.

Page last updated 13 mar 2019