COVID-19 fakta

Hvad er covid-19?

Covid-19 er den sygdom, der er forbundet med alvorligt akut luftvejssyndrom forårsaget af coronavirus-2 (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 er en ny stamme coronavirus, som ikke er observeret hos mennesker før december 2019. Der er forskellige typer af coronavirus, og selvom de primært spredes blandt dyr, kan nogle af dem også smitte mennesker.

Covid-19-udbruddet, der begyndte sidst i 2019, blev erklæret for en pandemi af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) den 11. marts 2020 (1). Det er den første pandemi, der skyldes et coronavirus.

Symptoms of COVID-19

Hvad er symptomerne på covid-19?

Covid-19 varierer i sværhedsgrad fra ingen symptomer (patienten er asymptomatisk) til:

 • feber
 • hoste
 • ondt i halsen
 • ændring eller tab af smags- og/eller lugtesansen
 • generel mathed
 • diarré
 • træthed
 • muskelsmerter.

I svære tilfælde kan symptomerne omfatte:

 • alvorlig lungeinfektion
 • blodforgiftning og septisk shock — en generel infektion og betændelsestilstand

som alle kræver specialiseret medicinsk behandling og støtte.

En patients tilstand kan hurtigt forværres, ofte i uge 2 under sygdomsforløbet.

Hvilke komplikationer kan covid-19 medføre?

Nogle covid-19-ramte er nødt til at blive indlagt, nogle endda på intensivafdelinger over længere tid. Personer, der udvikler alvorlige luftvejssymptomer, kan have brug for respiratorstøtte, hvilket kan gøre dem modtagelige over for sekundære bakterieinfektioner. Desuden kan covid-19-patienter opleve komplikationer som slagtilfælde eller hjerteanfald som følge af øget koagulation. Nogle patienter oplever neurologiske symptomer som personlighedsforstyrrelser eller ændret bevidsthed.

Indlæggelsesfrekvensen stiger kraftigt med alderen, især hos personer over 60 år, og hos personer med underliggende sygdomme.

Ved smitte med covid-19, stiger risikoen for at dø kraftigt med alderen og er væsentlig højere end ved smitte med influenza. Det står i stigende grad klart, at nogle patienter kan få langvarige symptomer efter smitte med covid-19, herunder åndedrætsbesvær og øget hjertefrekvens.

Transmission of COVID-19

Hvordan spredes covid-19?

Det menes, at flagermus oprindeligt var værtsdyr for virusset. Nu spredes virusset dog mellem mennesker.

Det skønnes i øjeblikket, at én smittet person i gennemsnit vil smitte to-tre andre personer, hvis der ikke træffes forebyggende foranstaltninger.

Virusset overføres primært via små dråber i udåndingsluften og aerosoler, når man nyser, hoster eller er tæt sammen med andre (typisk med under to meters afstand). Disse små dråber kan indåndes, eller de kan lande på overflader, som andre personer kan komme i kontakt med, hvorefter de så bliver smittet, når de rører ved deres næse, mund eller øjne. Smittede personer kan også smitte andre, to dage før de selv begynder at få symptomer.

Virusset kan overleve på forskellige overflader i flere timer (på kobber eller karton) eller op til flere dage (på plast eller rustfrit stål).

Den gennemsnitlige inkubationstid for covid-19 (dvs. tiden mellem eksponering for virusset og symptomstart) skønnes i øjeblikket at være ca. fem-seks dage, men næsten altid mellem én og 14 dage.

Risk groups of COVID-19

Hvem har risiko for at få covid-19?

Alle kan blive smittet med covid-19, men nogle befolkningsgrupper har en større risiko for at udvikle alvorlig sygdom. Symptomerne hos børn er generelt mindre alvorlige end hos voksne.

Indendørsmiljøer med mange mennesker tæt samlet giver gode muligheder for covid-19-udbrud. Der er f.eks. rapporteret om udbrud i fængsler, asylcentre og virksomheder, der forarbejder fødevarer. Det er muligt, at kold og fugtig luft øger risikoen for smitte.

Følgende grupper har øget risiko for at udvikle alvorlig sygdom som følge af covid-19:

 • personer i alderen 60 år og derover
 • personer med underliggende sygdomme, f.eks. stærk fedme, forhøjet blodtryk, diabetes, hjerte-kar-sygdomme, kronisk luftvejssygdom eller svækket immunsystem.
Prevention of COVID

Hvad kan man gøre for at undgå at blive smittet med covid-19?

Vacciner til forebyggelse af covid-19 blev første gang tilgængelige i EU/EØS i slutningen af december 2020.

Det anbefales at holde fysisk afstand (minimum én meter, men helst to) fra andre i offentlige rum og at undgå større forsamlinger for at reducere risikoen for smitte gennem små dråber i udåndingsluften.

Få et overblik over de foranstaltninger, som den enkelte og samfundet kan træffe for at minimere spredningen af covid-19, her: Infografik: Afbødende foranstaltninger.

Virusset trænger ind i kroppen via øjnene, næsen eller munden, så det er vigtigt ikke at røre ansigtet, før man har vasket hænder. Det anbefales at vaske hænder med vand og sæbe i mindst 20 sekunder eller at spritte hænderne grundigt af med alkoholbaserede desinfektionsmidler (håndsprit, gel eller spritservietter) i alle miljøer.

Treatment of COVID-19

Hvordan behandles covid-19?

Forskere og læger undersøger lige nu flere forskellige behandlinger mod covid-19.

Sundhedspersoner behandler primært symptomerne på covid-19, frem for selve virusset, ved hjælp af understøttende behandling (f.eks. iltbehandling, væskestyring) af smittede personer, og det kan i høj grad være effektivt.

Hvad angår alvorligt og kritisk syge patienter, er man i øjeblikket ved at teste en række lægemidler mod virusset, men man afventer stadig resultaterne af tilbundsgående studier. Der er adskillige internationale kliniske forsøg i gang, der undersøger virkningen af forskellige lægemidler og antistoffer.

Du kan læse seneste nyt om covid-19-behandlinger på Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMA's) websted: Behandlinger og vacciner mod covid-19

 

 

Yderligere information

--------------------------------------------------------------------

Reference:

(1) Indledende bemærkninger ved generaldirektøren for WHO fra covid-19-mediebriefingen den 11. marts 2020: https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020

 

Bemærk: Oplysningerne i dette faktablad er ment som generel information og bør ikke anvendes i stedet for den individuelle rådgivning og vurdering, som en sundhedsperson kan give.

Covid-19-vacciner

Den Europæiske Union er ansvarlig for, at der når sikre og effektive covid-19-vacciner ud til offentligheden i EU/EØS. Europa-Kommissionen godkender covid-19-vacciner efter en evaluering foretaget af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) og høring af EU-medlemsstaterne. De første vacciner blev givet i slutningen af 2020.