Nejnovější údaje o dozoru v EU

Níže naleznete nejnovější data o ohniscích výskytu spalniček v členských státech EU. Jsou založena na informacích předložených a ověřených členskými státy prostřednictvím systému střediska ECDC pro dozor nad nemocemi.

Data o dalších onemocněních, jimž lze předcházet očkováním, např. o záškrtu, černém kašli a zarděnkách, naleznete také v Atlasu střediska ECDC pro dozor nad infekčními nemocemi. Tento nástroj uživateli umožňuje filtrovat informace podle kritérií, jako je onemocnění nebo časové období.

Page last updated 13 Bře 2020