Co je COVID-19?

COVID-19 je onemocnění vyvolané virem, který se nazývá „koronavirus 2 způsobující těžký akutní respirační syndrom“ (SARS-CoV-2). Virus SARS-CoV-2 je novým kmenem koronavirů. Do prosince 2019 nebyl u lidí zaznamenán.

Existuje mnoho různých druhů koronavirů. Koronaviry většinou infikují zvířata, ale některé mohou nakazit i lidi.

Současné rozšíření onemocnění COVID-19 začalo koncem roku 2019. Světová zdravotnická organizace (WHO) toto rozšíření označila za pandemii 11. března 2020 [1].

Jde o první pandemii vyvolanou koronavirem.

Symptoms of COVID-19

Jaké jsou příznaky onemocnění COVID-19?

Hlavními příznaky onemocnění COVID-19 jsou:

 • horečka,
 • kašel,
 • celková slabost nebo únava,
 • změna nebo ztráta chuti nebo čichu,
 • bolest v krku,
 • bolest hlavy,
 • bolest svalů,
 • průjem.

Závažnost onemocnění se u jednotlivých osob velmi liší.

Někteří lidé s onemocněním COVID-19 jsou asymptomatičtí. To znamená, že nemají vůbec žádné příznaky.

V závažných případech mohou příznaky zahrnovat:

 • potíže s dýcháním nebo dušnost,
 • zmatenost,
 • bolest na hrudi.

Lidé s vážnými příznaky mohou potřebovat specializovanou lékařskou péči a podporu.

Stav pacienta se může rychle zhoršit. Pokud k tomu dojde, často je to během druhého týdne onemocnění.

Někteří lidé s onemocněním COVID-19 bohužel musí být hospitalizováni. Někteří z nich mohou dokonce vyžadovat intenzivní péči, a to v některých případech i na delší dobu.

Jaké komplikace jsou spojeny s onemocněním COVID-19?

Lidé se závažnými příznaky postihujícími dýchací cesty mohou potřebovat plicní ventilaci (mechanickou podporu dýchání). Z toho důvodu jsou vedle onemocnění COVID-19 náchylnější k dalším nákazám, například zápalu plic.

Někteří pacienti s onemocněním COVID-19 jsou také vystaveni vyššímu riziku komplikací souvisejících se srážlivostí krve, jako jsou mrtvice nebo infarkty.

Kromě toho se u pacientů mohou někdy vyskytovat příznaky související s nervovým systémem. Ty mohou zahrnovat dočasné změny osobnosti nebo změněné úrovně pozornosti.

Pravděpodobnost nutnosti hospitalizace je vyšší u starších lidí, zejména u osob nad 60 let a osob s dalšími onemocněními.

Obecně je riziko úmrtí na onemocnění COVID-19 nízké, ale je vyšší než u chřipky. Riziko úmrtí je vyšší u starších lidí a rovněž u osob, které mají chronická nebo vážná onemocnění.

Co je postcovidový syndrom nebo vleklý průběh onemocnění COVID-19?

Malý počet pacientů může trpět dlouhodobými následky infekce SARS-CoV-2. To se nazývá postcovidový syndrom nebo také vleklý průběh onemocnění COVID-19.

Postcovidový syndrom postihuje pacienty všech věkových kategorií, včetně lidí, kteří měli v první fázi infekce pouze mírné příznaky onemocnění.

Mezi příznaky patří:

 • ztráta čichu nebo chuti,
 • únava,
 • celková slabost,
 • dušnost,
 • kognitivní porucha.

Na odhalení postcovidového syndromu nejsou testy, příznaky mohou přetrvávat týdny, měsíce či déle.  V současné době neexistuje léčba tohoto onemocnění, důkazy však naznačují, že u osob očkovaných proti onemocnění COVID-19 je méně pravděpodobné, že budou hlásit příznaky postcovidového syndromu.

Transmission of COVID-19

Jak se COVID-19 šíří?

Virus SARS-CoV-2 se šíří z člověka na člověka především prostřednictvím drobných částic uvolňovaných do vzduchu při dýchání nakažené osoby, a zejména při mluvení, zpěvu, křiku, kýchání, kašlání atd. Tyto částice se pak mohou dostat k dalším lidem v blízkosti (obvykle do dvou metrů), kteří je mohou vdechnout.

Větší částice (kapky) mohou též dopadat na povrchy, kterých se ostatní lidé dotýkají. Virus pak může těmto lidem ulpět na rukou a lidé se nakazí, když se dotknou nosu, úst nebo očí. Na určitých površích, například na kartonu nebo na měděném povrchu, může virus přežít několik hodin, na plastových a nerezových površích může přežít několik dnů.

Přenos z nakažené osoby na jinou může začít již dva dny předtím, než se u nakažené osoby začnou projevovat příznaky. Pokud nakažená osoba nepřijme žádná opatření k zabránění přenosu, v průměru nakazí až pět dalších lidí.

Po nakažení se příznaky obvykle začnou objevovat za pět až šest dnů. Může to však být v rozmezí od jednoho dne do dvou týdnů.

Risk groups of COVID-19

Kdo je ohrožen onemocněním COVID-19?

Onemocněním COVID-19 se mohou všichni.

U některých skupin populace je však pravděpodobnější, že průběh onemocnění bude těžký. Patří mezi ně lidé starší 60 let a těhotné ženy, stejně jako lidé s dalšími zdravotními potížemi, jako jsou:

 • obezita,
 • vysoký krevní tlak,
 • cukrovka,
 • srdeční onemocnění,
 • dlouhodobá onemocnění postihující plíce a dýchací cesty,
 • onemocnění postihující nervový systém,
 • oslabený imunitní systém.

Příznaky u dospělých také bývají závažnější než u dětí. Děti však přenášejí virus na ostatní a u některých se rozvine závažná forma onemocnění.

Přeplněné vnitřní prostory poskytují příležitost k rychlému šíření onemocnění COVID-19: významná ohniska se v minulosti objevila ve věznicích, migračních centrech a potravinářských závodech.

Je možné, že studený nebo vlhký vzduch zvyšuje šance na přenos viru z jedné osoby na druhou.

Prevention of COVID

Jak lze onemocnění COVID-19 předcházet?

Nejúčinnějším způsobem prevence onemocnění COVID-19 je očkování – společně s ochrannými opatřeními, jako je nošení roušek a omezení fyzického kontaktu. U lidí, kteří jsou očkovaní, je méně pravděpodobné, že budou mít těžký průběh onemocnění nebo budou muset být hospitalizováni. Orgány veřejného zdraví proto vyzývají všechny způsobilé osoby, aby se co nejdříve nechaly proti onemocnění COVID-19 plně očkovat. Přečtěte si více o vakcínách proti onemocnění COVID-19.

Dodržování bezpečného odstupu od ostatních, dobré větrání vnitřních prostor a nošení roušky, to všechno jsou opatření, která pomáhají zabránit přenosu.

Zabránit přenosu viru z rukou do těla přes oči, nos nebo ústa také pomáhá časté mytí rukou mýdlem a vodou nebo používání roztoků na bázi alkoholu. Další informace přináší infografika „Jiná než farmaceutická opatření“.

Treatment of COVID-19

Jak se onemocnění COVID-19 léčí?

Léčivé přípravky k léčbě onemocnění COVID-19, které se zaměřují přímo na virus, již začínají být dostupné. Používají se však především k prevenci těžkého průběhu onemocnění u vysoce rizikových skupin.

Hlavní léčbou u většiny pacientů s těžkým průběhem onemocněním je podpůrná péče (například použití léčby kyslíkem a řízení hladiny tělních tekutin), která je často vysoce účinná.

Nejnovější informace o léčbě onemocnění COVID-19 naleznete na internetových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA): Léčba onemocnění COVID-19 a vakcíny proti němu nebo na stránkách Evropské komise: Léčba onemocnění COVID-19 (europa.eu)

 

Další informace

--------------------------------------------------------------------

Odkazy:

1) Úvodní projev generálního ředitele Světové zdravotnické organizace na tiskové konferenci k onemocnění COVID-19 konané dne 11. března 2020. K dispozici na adrese https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020.

 

Poznámka: Tento informační přehled má poskytnout všeobecné informace a neměl by sloužit jako náhrada odborných znalostí a úsudku zdravotnického pracovníka.

Vakcíny proti COVID-19

Více informací o fungování vakcín proti onemocnění COVID-19, jejich vývoji a schvalování a o tom, jak je monitorována jejich bezpečnost.