Co je COVID-19?

COVID-19 je onemocnění vyvolané virem, který se nazývá „koronavirus 2 způsobující těžký akutní respirační syndrom“ (SARS-CoV-2). Virus SARS-CoV-2 je novým kmenem koronavirů. Před prosincem 2019 nebyl u lidí identifikován.

Existuje mnoho různých druhů koronavirů. Koronaviry většinou infikují zvířata, ale některé mohou nakazit i lidi.

Současné rozšíření onemocnění COVID-19 začalo koncem roku 2019. Světová zdravotnická organizace (WHO) toto rozšíření označila za pandemii 11. března 2020 (1). Jde o první pandemii vyvolanou koronavirem.

Symptoms of COVID-19

Jaké jsou příznaky onemocnění COVID-19?

Hlavními příznaky onemocnění COVID-19 jsou:

 • horečka,
 • kašel,
 • celková slabost nebo únava,
 • změna nebo ztráta chuti nebo čichu,
 • bolest v krku,
 • bolest hlavy,
 • bolest svalů,
 • průjem.

Závažnost onemocnění se u jednotlivých osob velmi liší.

Někteří lidé s onemocněním COVID-19 jsou asymptomatičtí. To znamená, že nemají vůbec žádné příznaky.

V závažných případech mohou příznaky zahrnovat:

 • potíže s dýcháním nebo dušnost,
 • zmatenost,
 • bolest na hrudi.

Lidé s vážnými příznaky mohou potřebovat specializovanou lékařskou péči a podporu.

Stav pacienta se může rychle zhoršit. Pokud k tomu dojde, často je to během druhého týdne onemocnění.

Někteří lidé s onemocněním COVID-19 bohužel musí být hospitalizováni. Někteří z nich mohou dokonce vyžadovat intenzivní péči, a to na krátkou nebo delší dobu.

Jaké komplikace jsou spojeny s onemocněním COVID-19?

Lidé se závažnými příznaky postihujícími dýchací cesty mohou potřebovat plicní ventilaci (mechanickou podporu dýchání). Následkem toho jsou vedle onemocnění COVID-19 náchylnější k dalším nákazám, jako je zápal plic.

Někteří pacienti s onemocněním COVID-19 jsou také vystaveni vyššímu riziku komplikací souvisejících se srážlivostí krve, jako jsou mrtvice nebo infarkty.

Kromě toho mohou pacienti někdy pociťovat příznaky související s nervovým systémem. Mezi ně mohou patřit dočasné změny osobnosti nebo změněné úrovně pozornosti.

Pravděpodobnost nutnosti hospitalizace je vyšší u starších lidí, zejména u lidí nad 60 let a lidí s dalšími onemocněními.

Obecně je riziko úmrtí na onemocnění COVID-19 nízké, ale je vyšší než u chřipky. Riziko úmrtí je vyšší u starších lidí a rovněž u lidí, kteří mají dlouhodobé zdravotní potíže.

Co je tzv. dlouhodobé onemocnění COVID-19?

Malý počet pacientů může trpět dlouhodobými následky infekce COVID-19. To se nazývá post-covidový syndrom nebo dlouhodobé onemocnění COVID-19.

Dlouhodobé onemocnění COVID-19 postihuje pacienty všech věkových kategorií, včetně lidí, kteří měli v první fázi infekce pouze mírné příznaky onemocnění.

Mezi příznaky patří:

 • celková slabost,
 • ztráta čichu,
 • bolest nervů,
 • poruchy spánku,
 • stres.

Úplné zotavení může trvat až šest měsíců. V současné době neexistuje žádná léčba tohoto stavu.

Transmission of COVID-19

Jak se COVID-19 šíří?

Virus SARS-CoV-2 se šíří z člověka na člověka především prostřednictvím drobných kapének uvolňovaných do vzduchu při dýchání nakažené osoby, azejména při mluvení, zpěvu, křiku, kýchání, kašlání atd. Tyto kapénky se pak mohou dostat k dalším lidem v blízkosti (obvykle do dvou metrů), kteří je mohou vdechnout.

Větší částice (kapky) mohou též dopadat na povrchy, kterých se ostatní lidé dotýkají. Virus pak může těmto lidem ulpět na rukou a lidé se nakazí, když se dotknou nosu, úst nebo očí. Virus může přežít na plastových a nerezových površích několik dnů. Ale na površích, jako je karton nebo měď, může přežít několik hodin.

Přenos z nakažené osoby na jinou může proběhnout již dva dny předtím, než se u nakažené osoby začnou projevovat příznaky. V průměru jedna nakažená osoba nakazí až pět dalších lidí, pokud neučiní žádná opatření k zabránění přenosu.

Obvykle trvá pět až šest dnů, než se po nakažení začnou projevovat příznaky. Může to být však až v rozmezí od jednoho dne do dvou týdnů.

Risk groups of COVID-19

Kdo je ohrožen onemocněním COVID-19?

Nakazit se COVID-19 mohou všichni.

U některých skupin populace je však pravděpodobnější, že průběh onemocnění bude těžký. Patří mezi ně lidé starší 60 let a těhotné ženy, stejně jako lidé s dalšími onemocněními, jako jsou:

 • obezita,
 • vysoký krevní tlak,
 • cukrovka,
 • srdeční onemocnění,
 • dlouhodobá onemocnění postihující plíce a dýchací cesty,
 • onemocnění postihující nervový systém,
 • oslabený imunitní systém.

Příznaky u dospělých také bývají závažnější než u dětí. Děti však přesto přenášejí virus na ostatní a u některých se rozvine závažné onemocnění.

Přeplněné vnitřní prostory poskytují příležitost k rychlému šíření onemocnění COVID-19: významná ohniska se v minulosti objevila ve věznicích, migračních centrech a potravinářských závodech.

Je možné, že studený nebo vlhký vzduch zvyšuje šance na přenos viru z jedné osoby na druhou.

Prevention of COVID

Jak lze onemocnění COVID-19 předcházet?

Nejúčinnějším způsobem prevence onemocnění COVID-19 je očkování – společně s ochrannými opatřeními, jako je nošení roušek a omezení fyzického kontaktu. U lidí, kteří jsou očkovaní, je o něco méně pravděpodobné, že budou mít těžký průběh onemocnění nebo budou muset být hospitalizováni. Orgány veřejného zdraví proto vyzývají všechny způsobilé osoby, aby se co nejdříve nechaly proti onemocnění COVID-19 plně očkovat. Přečtěte si více o vakcínách proti onemocnění COVID-19.

Dodržování bezpečného odstupu od ostatních, dobré větrání vnitřních prostor a nošení roušky pomáhá zabránit přenosu.

Časté mytí rukou mýdlem a vodou nebo používání roztoků na bázi alkoholu také pomáhá zabránit přenosu viru z rukou do těla přes oči, nos nebo ústa. Další informace viz: Infografika: Jiná než farmaceutická opatření.

Treatment of COVID-19

Jak se onemocnění COVID-19 léčí?

Léčivé přípravky k léčbě onemocnění COVID-19, které se zaměřují přímo na virus, již začínají být dostupné. Používají se především k prevenci těžkého průběhu onemocnění u vysoce rizikových skupin.

Hlavní léčbou u většiny pacientů s těžkým průběhem onemocněním je i nadále podpůrná péče, jako je použití léčby kyslíkem a řízení hladiny tělních tekutin. To je obvykle vysoce účinné.

Nejnovější informace o léčbě onemocnění COVID-19 naleznete na internetových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA): Léčba onemocnění COVID-19 a vakcíny proti němu nebo na stránkách Evropské komise: Léčba onemocnění COVID-19 (europa.eu)

 

Další informace

 

--------------------------------------------------------------------

Odkazy:

1) Úvodní projev generálního ředitele Světové zdravotnické organizace na tiskové konferenci k onemocnění COVID-19 konané dne 11. března 2020. K dispozici na adrese:https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020.

 

Poznámka: Tento informační přehled má poskytnout všeobecné informace a neměl by sloužit jako náhrada odborných znalostí a úsudku zdravotnického pracovníka.

Vakcíny proti COVID-19

Více informací o fungování vakcín proti onemocnění COVID-19, jejich vývoji a schvalování a o tom, jak je monitorována jejich bezpečnost.