Účinnost vakcín

woman being vaccinated
© iStock

Účinnost vakcíny je dána její schopností zabránit nákaze určitým onemocněním. Pokud jsou podávány předepsaným způsobem, jsou registrované vakcíny v rámci prevence onemocnění a ochrany obyvatelstva účinné.

Stejně jako v případě jakéhokoli jiného přípravku není žádná vakcína 100% účinná u každé očkované osoby. Účinnost vakcíny u konkrétního jednotlivce je ovlivněna celou řadou faktorů. Patří mezi ně:

  • dosažený věk,
  • případná jiná onemocnění či špatný zdravotní stav,
  • doba, která uplynula od předchozího očkování,
  • předchozí kontakt s onemocněním,
  • způsob podání vakcíny,
  • samotná vakcína.

Například vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (vakcína MMR) je v rámci prevence těchto onemocnění vysoce účinná. Obvykle zajišťuje celoživotní ochranu, přičemž její účinnost u zdravých dětí očkovaných dvěma dávkami dosahuje přibližně 97–99 %.

Za určitých okolností se však mohou nakazit i osoby očkované doporučenými dávkami příslušné vakcíny. Je to proto, že se u nich nevytvoří dostatečná ochrana proti danému onemocnění nebo z důvodu postupného oslabení imunity. V těchto případech jsou však jejich příznaky často mírnější, než by byly bez předchozího očkování. Tyto osoby rovněž s menší pravděpodobností nakazí ostatní.

Přínosy očkování

Vakcíny zabraňují onemocněním, která by jinak mohla způsobit závažné zdravotní problémy, trvalé zdravotní postižení nebo dokonce úmrtí.

Schvalování vakcín v Evropské unii

Než může být vakcína schválena v EU, musí ji výrobce důkladně otestovat...

Sledování bezpečnosti vakcín a hlášení nežádoucích účinků

Jakmile je vakcína schválena k použití, vnitrostátní orgány EU/EHP a Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) neustále sledují nežádoucí účinky u osob, kterým byla vakcína podána.

Jak vakcíny účinkují

Každý virus či bakterie spouští v imunitním systému jedinečnou reakci, na níž se podílí specifický...

Rozhodnutí o vakcínách používaných v různých evropských zemích

O tom, které vakcíny by měly být součástí vnitrostátních programů očkování a financovány vnitrostátními systémy zdravotní péče, rozhodují jednotlivé evropské země.

Page last updated 13 Bře 2020