Schvalování vakcín v Evropské unii

Než může být vakcína schválena v EU, musí ji výrobce důkladně otestovat a regulační orgány následně vědecky vyhodnotit. Mezi tyto orgány patří Evropská agentura pro léčivé přípravky a další regulační orgány v zemích EU/EHP.

Testování zahrnuje kontrolu kvality vakcíny, která se zaměřuje na:

 • čistotu vakcíny,
 • její složky, včetně neúčinných složek neboli „pomocných látek“;
 • způsob výroby.

Poté výrobce zkoumá účinky vakcíny, a to v rámci studií v laboratorních podmínkách a na zvířatech.

Poté následuje program klinických studií u lidí. Výrobce zkoumá vakcínu v klinických studiích rozdělených do tří fází, přičemž jednotlivých fází se účastní čím dál více osob. Program musí splňovat přísné normy a dodržovat postupy a protokoly stanovené regulačními orgány.

Celý proces od počáteční koncepce až po povolení trvá přibližně deset let.

approval first phase illustration 2

20–100 zdravých dobrovolníků

Co se kontroluje:

 • Vypadá to, že vakcína účinkuje?
 • Vyskytly se nežádoucí účinky?
 • Je vakcína bezpečná?
approval second phase illustration 2

Několik stovek dobrovolníků

Co se kontroluje:

 • Jaké jsou nejčastější krátkodobé nežádoucí účinky?
 • Jaká je optimální dávka?
 • Jak na vakcínu reaguje imunitní systém účastníků studie?
approval third phase illustration 2

Tisíce dobrovolníků

Co se kontroluje:

 • Je vakcína účinná?
 • Jaké jsou nejčastější nežádoucí účinky?
 • Je vakcína bezpečná?

Na závěr programu testování výrobce vakcíny předloží výsledky studií v rámci žádosti o „registraci“ regulačním orgánům pro léčivé přípravky v Evropě.

Regulační orgány mohou vakcínu schválit pouze tehdy, pokud z vědeckého hodnocení výsledků studií vyplývá, že její přínosy převyšují rizika.

Regulační orgány pro léčivé přípravky mohou provádět inspekce, aby se ujistily, že informace poskytnuté výrobcem vakcíny jsou důvěryhodné. Mohou také provádět testy, aby se přesvědčily, že šarže vakcín uvedené na trh mají očekávanou kvalitu a byly správně vyrobeny. Společnosti musí každou šarži vakcíny uvedenou na trh EU podrobit přísným testům v souladu s kritérii přijatelnosti, která byla předem stanovena regulačními orgány.

Související obsah

Toto video je k dispozici ve 24 jazycích EU. Zapněte si titulky ve svém jazyce.

Přínosy očkování

Vakcíny zabraňují onemocněním, která by jinak mohla způsobit závažné zdravotní problémy, trvalé zdravotní postižení nebo dokonce úmrtí.

Účinnost vakcín

Účinnost vakcíny je dána její schopností zabránit nákaze určitým onemocněním.

Jak vakcíny účinkují

Každý virus či bakterie spouští v imunitním systému jedinečnou reakci, na níž se podílí specifický...

Page last updated 13 Bře 2020